Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o urlop wychowawczy a wypowiedzenie umowy o pracę

• Autor: Dorota Kriger

Chciałbym złożyć wniosek o urlop wychowawczy, ale obawiam się, że pracodawca niebawem wręczy mi wypowiedzenie umowy o pracę. Rozumiem, że od momentu złożenia wniosku o urlop wychowawczy pracodawca nie może już mnie zwolnić? Co jeśli któregoś dnia właściciel firmy wręczy mi wypowiedzenie, a ja zarazem będę chciał złożyć wniosek o urlop? Czy wypowiedzenie umowy muszę podpisać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdą jest, że pracodawca nie może zwolnić pracownika, a dokładnie nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy o pracę, w okresie od dnia złożenia przez tego pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1861 § 1 K.p.).

Pracownik, który chce skorzystać z urlopu wychowawczego, powinien złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem przewidywanego okresu urlopu (§ 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego – Dz. U. z 31 grudnia 2003 r. Nr 230, poz. 2292 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym wniosek można przedłożyć także wcześniej niż na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu, ale należy wskazać wtedy dokładny termin rozpoczęcia urlopu.

Jeżeli więc pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, przedłoży pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu – nie zostanie zwolniony.

Jednakże jeśli pracodawca uprzedzi działania pracownika i wcześniej przedstawi pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prac, zastosowanie znajdzie inny przepis Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, jeśli wniosek o urlop wychowawczy zostanie złożony po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy (czyli np. po przedstawieniu pracownikowi wypowiedzenia), to umowa o pracę i tak ulegnie rozwiązaniu (art. 1861 § 2 K.p.). Do rozwiązania umowy w takim przypadku dojdzie zgodnie z terminem wynikającym z przedstawionego wypowiedzenia bądź zawartego porozumienia stron.

Przepisy Kodeksu pracy, tj. art. 30 § 3, nakazują złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia w formie pisemnej. Nie jest konieczne podpisanie przez pracownika pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę – wystarczy sam fakt możliwości zapoznania się przez pracownika z tym pismem. Złożenie podpisu bądź posiadanie innych dowodów, np. w postaci relacji świadków, jest potrzebne jedynie w razie sporu w sądzie, nie jest zaś niezbędne do stwierdzenia ważności wypowiedzenia. Podobnie jest w sytuacji, kiedy to pracownik wypowiada umowę.

W przedstawionej przez Pana sytuacji, tj. kiedy pracodawca wypowiada umowę, a Pan w następnej chwili przedkłada wniosek o urlop wychowawczy – bez względu na to, czy podpisze Pan wypowiedzenie, czy nie – umowa rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia.

Jeśli planuje Pan skorzystać z urlopu wychowawczego, bezpieczniej jest złożyć wniosek, zanim pracodawca wypowie Panu umowę o pracę – wtedy obejmie Pana ochrona, o której mowa powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info