Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o urlop na żądanie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-03-20

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek w sprawie urlopu na żądanie powinien być skierowany do pracodawcy. Ponieważ jednak w większych firmach bądź u pracodawców, którzy są np. jednostkami organizacyjnymi bądź osobami prawnymi, bezpośrednie poinformowanie o urlopie na żądanie samego pracodawcy jest niemożliwe, należy taką informację przekazać osobom, które reprezentują pracodawcę w sprawach kadrowych lub osobom odpowiedzialnym za kierowanie zakładem pracy.

Z reguły w większości takich zakładów pracy to kadry reprezentują pracodawcę w sprawach pracowniczych, dlatego zalecane jest przedstawianie wniosku (także ustnego) o urlop na żądanie pracownikowi kadr, który posiada stosowne upoważnienie pracodawcy do odbierania oświadczeń, pism i wniosków pracowników. Taką osobą może być też bezpośredni przełożony pracownika, który również został upoważniony do odbioru oświadczeń od pracowników mu podlegających.

Powyższe wynika m.in. z faktu, że urlop na żądanie, w przeciwieństwie do pozostałej części urlopu, na wykorzystanie której pracownik musi mieć zgodę pracodawcy, nie wymaga takiej zgody, jeśli spełnione są warunki do udzielenia takiego urlopu, np. pracownik nie wykorzystał wcześniej pełnego limitu 4 dni (art. 1672 K.p.).

W razie dalszych wątpliwości, komu należy przekazać informację o rozpoczęciu korzystania z urlopu na żądanie, należy zapoznać się z regulaminem pracy bądź z informacją dodatkową o warunkach zatrudnienia dla pracownika (art. 29 § 3 K.p.), które to dokumenty powinny regulować kwestie i sposób informowania pracodawcy o czasie i przyczynach nieobecności w pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00 . Na jaki...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Jestem w drugiej ciąży. Pracuję na umowę i przysługuje mi zasiłek macierzyński. Chciałabym jednak dobrowolnie z niego zrezygnować, by móc...

 

Zmiana pracy, zmiana wymiar urlopu wypoczynkowego, ile dni przysługuje?

Z dniem 30 czerwca br. moja umowa o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. U obecnego pracodawcy prawo do urlopu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »