Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela a ochrona przed zwolnieniem

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-28

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 13-letnim stażem. Napisałam do dyrektora wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy zgodnie z art. 1867 i obniżyłam wymiar czasu pracy na 15 godzin do kwietnia przyszłego roku. Czy jestem chroniona przed zwolnieniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1867 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracownicy wychowujący małe dzieci nie muszą obecnie rezygnować z aktywności zawodowej, aby móc wypełniać obowiązki rodzicielskie. Z mocy komentowanego przepisu mają możliwość obniżenia wymiaru swojego czasu pracy maksymalnie do połowy etatu w okresie, w którym mogliby korzystać z urlopu wychowawczego. W tym celu pracownik powinien złożyć stosowny wniosek (który jest dla pracodawcy wiążący).

Wnioskując o obniżenie wymiaru czasu pracy, pracownik może dokonywać zmian w zakresie korzystania z tego uprawnienia oraz wymiaru czasu pracy.

Należy pamiętać, że wraz z obniżeniem wymiaru etatu obniżeniu ulega również wynagrodzenie pracownika.

Pierwszego stycznia 2009 r. została wprowadzona ochrona stosunku pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego oraz jednocześnie świadczącego pracę na podstawie art. 1867 K.p. w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy.

Nauczyciela mianowanego zwolnić można z przyczyn braku godzin tylko raz w roku – wręczając mu wypowiedzenie do końca maja danego roku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »