Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie pracodawcy do sądu i jego wyjaśnienia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-04-13

Czy jeżeli pracownik złożył do sądu pracy pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, to pracodawca po otrzymaniu wezwania na rozprawę i kopii pozwu ma obowiązek złożyć pisemne wyjaśnienie do sądu? Jeżeli tak, to ile ma czasu na złożenie wyjaśnienia? Jako że sprawa ma charakter jawny, to czy pracownik ma możliwość wglądu do treści tego wyjaśnienia i zasięgnięcia informacji na temat ewentualnych świadków powołanych przez pracodawcę?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warto wiedzieć, że do spraw, które są rozpoznawane przed sądem pracy, stosuje się m.in. przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (art. 1 tego kodeksu w związku z art. 300 Kodeksu pracy).

Strona pozwana, w tym przypadku pracodawca, po otrzymaniu odpisu pozwu i załączników może się do tego pozwu ustosunkować. Może, co oznacza, że ma takie prawo, lecz nie musi z niego korzystać.

Prawo powyższe wynika z art. 207 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew”. Jednak w sprawach zawiłych lub rozrachunkowych, zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego strona pozwana może być „przymuszona” do udzielenia wyjaśnień przez przewodniczącego. Przewodniczący w takim przypadku przed pierwszą rozprawą może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew lub także w miarę potrzeby wymianę przez strony dalszych pism przygotowawczych, przy czym przewodniczący oznacza porządek składania pism, termin, w którym pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.

W swojej odpowiedzi na pozew pracodawca może ustosunkować się do roszczeń oraz żądań pracownika, wniesionych w pozwie, ale także ma prawo zgłosić w nim swoje zarzuty.

Pismo pracodawcy, które zgodnie z art. 125 Kodeksu postępowania cywilnego jest pismem procesowym, powinno być skierowane do sądu i podane do wiadomości powoda (pracownika). To oznacza, że pracodawca składa swoją odpowiedź w sądzie – jeden egzemplarz pisma jest przeznaczony dla sądu, zaś pozostałe egzemplarze dla stron postępowania – w formie odpisów w odpowiedniej ilości, uwzględniającej ilość stron uczestniczących w sprawie.

Zgodnie z powyższym pracownik, który pozwał pracodawcę, otrzyma jego odpowiedź przed pierwszą rozprawą, o ile pracodawca dobrowolnie ustosunkuje się do postawionych w pozwie zarzutów. Pracodawca, jeśli nie zostanie zobowiązany przez przewodniczącego do udzielenia wyjaśnień przed pierwszą rozprawą może, ale nie musi składać wyjaśnień wcześniej niż na pierwszej rozprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Wezwanie pracownika do sądu w charakterze świadka

Zostałem wezwany do sądu w charakterze świadka, w sprawie dotyczącej moich obowiązków służbowych. Termin sprawy wypada w dniu wolnym od pracy...

 

Zmiana dyrektora szkoły podstawowej

Od września obejmę stanowisko dyrektora w szkole podstawowej. Obecna pani dyrektor jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym na podstawie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »