Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wejście w nowy wymiar urlopu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-10-14

Jestem zatrudniona w firmie na czas określony do 3 grudnia br. Dnia 2 grudnia miną dwa lata, od kiedy pracuję na podstawie umowy o pracę. Czy wejdę w nowy wymiar urlopu, tj. 26 dni? Umowy nie chcę kontynuować. Czy te dodatkowe dni obejmie obecna umowa? Jak zostanie rozwiązana ta sprawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wejście w nowy wymiar urlopu

Zgodnie z art. 158 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający”.

W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu za dany rok kalendarzowi zastosowanie znajdzie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przepis ten stanowi, iż wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu. 

Jeżeli przed nadejściem terminu nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze pracownik nie wykorzystał urlopu w wymiarze niższym, to prawo do urlopu uzupełniającego nie powstanie, urlop ten zostanie bowiem, „wchłonięty” przez urlop w wymiarze wyższym.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze przez cały rok kalendarzowy osiągnie staż pracy uprawniający do skorzystania z 26-dniowego urlopu wypoczynkowego, a wykorzystał już 20 dni urlopu, powinien otrzymać urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni. Jeśli pracownik przed nabyciem prawa do urlopu w wyższym wymiarze nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, wówczas nie ma potrzeby udzielania urlopu uzupełniającego. Należy wtedy udzielić urlopu od razu w wyższym wymiarze.

Oznacza to, że skoro Pani w grudniu uzyskuje dodatkowe 6 dni urlopu, ma Pani prawo wykorzystać je jeszcze w tym roku – przed zakończeniem trwania stosunku pracy.

W Pani przypadku nie ma możliwości, aby wykorzystać 6 dni urlopu w dniach 2–3.12, co oznacza, ze pracodawca i tak musi Pani wypłacić ekwiwalent za urlop, chyba że pracodawca wyrazi zgodę, aby wykorzystała je Pani jeszcze przed nabyciem do nich prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pierwsza praca – pierwszy urlop

Od 1999 r. do 2001 r. byłam rolnikiem ubezpieczonym w KRUS-ie. W 2001 r. zaczęłam studia, które ukończyłam w 2006 r. Swoją pierwszą umowę o pracę podpisałam...

 

Zmiana pracy, zmiana wymiar urlopu wypoczynkowego, ile dni przysługuje?

Z dniem 30 czerwca br. moja umowa o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. U obecnego pracodawcy prawo do urlopu...

 

Urlop bezpłatny nauczyciela

Urlop bezpłatny nauczyciela

Jestem nauczycielką przedszkola z 15-letnim stażem pracy. W latach 2006-2009 i 2010-2013 korzystałam z urlopu wychowawczego. W tym roku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »