Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wejście w nowy wymiar urlopu

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniona w firmie na czas określony do 3 grudnia br. Dnia 2 grudnia miną dwa lata, od kiedy pracuję na podstawie umowy o pracę. Czy wejdę w nowy wymiar urlopu, tj. 26 dni? Umowy nie chcę kontynuować. Czy te dodatkowe dni obejmie obecna umowa? Jak zostanie rozwiązana ta sprawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wejście w nowy wymiar urlopu

Zgodnie z art. 158 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający”.

W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu za dany rok kalendarzowi zastosowanie znajdzie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przepis ten stanowi, iż wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu. 

Jeżeli przed nadejściem terminu nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze pracownik nie wykorzystał urlopu w wymiarze niższym, to prawo do urlopu uzupełniającego nie powstanie, urlop ten zostanie bowiem, „wchłonięty” przez urlop w wymiarze wyższym.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze przez cały rok kalendarzowy osiągnie staż pracy uprawniający do skorzystania z 26-dniowego urlopu wypoczynkowego, a wykorzystał już 20 dni urlopu, powinien otrzymać urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni. Jeśli pracownik przed nabyciem prawa do urlopu w wyższym wymiarze nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, wówczas nie ma potrzeby udzielania urlopu uzupełniającego. Należy wtedy udzielić urlopu od razu w wyższym wymiarze.

Oznacza to, że skoro Pani w grudniu uzyskuje dodatkowe 6 dni urlopu, ma Pani prawo wykorzystać je jeszcze w tym roku – przed zakończeniem trwania stosunku pracy.

W Pani przypadku nie ma możliwości, aby wykorzystać 6 dni urlopu w dniach 2–3.12, co oznacza, ze pracodawca i tak musi Pani wypłacić ekwiwalent za urlop, chyba że pracodawca wyrazi zgodę, aby wykorzystała je Pani jeszcze przed nabyciem do nich prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info