Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wejście w nowy wymiar urlopu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-10-14

Jestem zatrudniona w firmie na czas określony do 3 grudnia br. Dnia 2 grudnia miną dwa lata, od kiedy pracuję na podstawie umowy o pracę. Czy wejdę w nowy wymiar urlopu, tj. 26 dni? Umowy nie chcę kontynuować. Czy te dodatkowe dni obejmie obecna umowa? Jak zostanie rozwiązana ta sprawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wejście w nowy wymiar urlopu

Zgodnie z art. 158 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający”.

W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu za dany rok kalendarzowi zastosowanie znajdzie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przepis ten stanowi, iż wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu. 

Jeżeli przed nadejściem terminu nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze pracownik nie wykorzystał urlopu w wymiarze niższym, to prawo do urlopu uzupełniającego nie powstanie, urlop ten zostanie bowiem, „wchłonięty” przez urlop w wymiarze wyższym.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze przez cały rok kalendarzowy osiągnie staż pracy uprawniający do skorzystania z 26-dniowego urlopu wypoczynkowego, a wykorzystał już 20 dni urlopu, powinien otrzymać urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni. Jeśli pracownik przed nabyciem prawa do urlopu w wyższym wymiarze nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, wówczas nie ma potrzeby udzielania urlopu uzupełniającego. Należy wtedy udzielić urlopu od razu w wyższym wymiarze.

Oznacza to, że skoro Pani w grudniu uzyskuje dodatkowe 6 dni urlopu, ma Pani prawo wykorzystać je jeszcze w tym roku – przed zakończeniem trwania stosunku pracy.

W Pani przypadku nie ma możliwości, aby wykorzystać 6 dni urlopu w dniach 2–3.12, co oznacza, ze pracodawca i tak musi Pani wypłacić ekwiwalent za urlop, chyba że pracodawca wyrazi zgodę, aby wykorzystała je Pani jeszcze przed nabyciem do nich prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana pracy, zmiana wymiar urlopu wypoczynkowego, ile dni przysługuje?

Z dniem 30 czerwca br. moja umowa o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. U obecnego pracodawcy prawo do urlopu...

 

Urlop bezpłatny nauczyciela

Urlop bezpłatny nauczyciela

Jestem nauczycielką przedszkola z 15-letnim stażem pracy. W latach 2006-2009 i 2010-2013 korzystałam z urlopu wychowawczego. W tym roku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »