Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-10-05

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, pracownik nie może samowolnie przerwać zwolnienia lekarskiego. Również nie można anulować zwolnienia, skoro pracownik już na nim przebywa. Pracodawca nie może i nie ma prawa dopuścić do pracy pracownika w okresie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, wymienionym na druku ZUS ZLA, nawet jeśli pracownik twierdzi, że jest już zdrowy.

Powrót do pracy w trakcie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy – zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – będzie skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach wykonywanie pracy w czasie zwolnienia lekarskiego jest możliwe i nie prowadzi do utraty zasiłku chorobowego, a dokładnie wtedy, kiedy mowa jest o podjęciu incydentalnej i wymuszonej okolicznościami aktywności zmierzającej do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania tego zasiłku (wyrok SN z 15 czerwca 2007 r., II UK 223/06).

Zgodnie z kolejnym wyrokiem Sądu Najwyższego tylko sporadyczna, wymuszona okolicznościami, aktywność zawodowa może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku chorobowego. W innych przypadkach za okres niezdolności do pracy, w czasie której ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową, nie należy się zasiłek, lecz wynagrodzenie, przy czym nie jest niezbędne, aby wykonywana praca była niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego (wyrok SN z 9 października 2006 r., II UK 44/06, OSNP z 2007 nr 19 poz. 295).

Zwrócić uwagę należy na to, że w wyrokach tych mowa jest o wymuszonej i sporadycznej (incydentalnej) aktywności, a nie regularnym wykonywaniu pracy.

Podsumowując, pracownik nie może samowolnie skrócić zwolnienia, gdyż straci zasiłek chorobowy, a pracodawca nie może pracownika dopuścić do pracy aż do czasu zakończenia okresu wskazanego na druku ZUS ZLA.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Odmowa pracownika wykonywania dodatkowej pracy

Czy pracownik może odmówić wykonywania dodatkowej pracy w zastępstwie innego pracownika przebywającego w szpitalu? Czy może żądać dodatkowego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »