Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy a odprawa

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-25

Dostałem kilka dni temu wypowiedzenie bez podania przyczyny. Miałem umowę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Czy w tej sytuacji należy mi się odprawa? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O prawie do odprawy decyduje w pierwszej kolejności przyczyna wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, bowiem odprawa przysługuje tylko wtedy, gdy przyczyny wypowiedzenia nie dotyczą pracownika. W przypadku umów na czas określony pracownikowi może być trudno ocenić, czy przyczyny wypowiedzenia dotyczą jego osoby, czy też pracodawcy, gdyż pracodawca ,wypowiadając umowę zawartą na czas określony, nie musi podawać powodów swojej decyzji (art. 30 § 4 Kodeksu pracy). Jednakże z reguły pracownik ma świadomość, czy przyczyna zwolnienia dotyczy go bezpośrednio, czy też nie, może więc samodzielnie ustalić, czy w danej sytuacji ma prawo ubiegać się o odprawę. Oprócz przyczyny wypowiedzenia istotny jest też poziom zatrudnienia u danego pracodawcy – do wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom, także przy zwolnieniach indywidualnych, są zobowiązani pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników (art. 1 i 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Jeśli więc pracownik jest zatrudniony u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników i zostaje zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy (zmiany organizacyjne, restrukturyzacja, likwidacja stanowiska pracy itp.), to ma prawo do odprawy, pomimo tego, że w wypowiedzeniu nie określono przyczyny jego zwolnienia.

Wysokość odprawy nie zależy od tego, czy umowa była zawarta na czas określony, czy też na stałe, ale jest uzależniona od łącznego stażu pracy w zakładzie, który dokonuje zwolnienia pracownika. Odprawa, zgodnie z art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy, przysługuje pracownikowi w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Zgodnie z powyższym zwalnianemu pracownikowi, który jest zatrudniony w danym zakładzie pracy od ponad dwóch lat (ale krócej niż osiem lat), bez względu na to, czy miał umowę na stałe czy nie, przysługuje odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje z nim umowę z przyczyn nie dotyczących tego pracownika.

Pragnę nadmienić, że pracodawca, zgodnie z art. 1671 Kodeksu pracy, ma prawo wysłać pracownika na zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy, za to o możliwości skorzystania z dni wolnych, o jakich mowa w art. 37 § 1 Kodeksu pracy, czyli tzw. dni na poszukiwanie pracy, decyduje już tylko pracownik.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym , który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Rozwiązanie umowy o pracę po 182 dniach zasiłku chorobowego

Rozwiązano ze mną umowę o pracę. Było to po 182 dniach zasiłku chorobowego (komisja nie przyznała mi rehabilitacyjnego), później 1 dzień urlopu na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »