Wcześniejsza emerytura nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Proszę o wyjaśnienie kwestii prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Pracę rozpoczęłam w 1979 roku po ukończeniu dwuletniego studium. 31 marca 2009 roku otrzymałam decyzję odmowną w sprawie prawa do emerytury na podstawie przepisów art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela. Wówczas mój staż pracy wynosił 29 lat, 4 miesiące i 28 dni (w tym 28 lat 11 miesięcy i 28 dni okresów składkowych oraz 4 miesiące i 26 dni okresów nieskładkowych). W moim stażu pracy nie uwzględniono okresu pobierania nauki w studium ze względu na brak zaświadczenia o jego ukończeniu i pozostawanie w zatrudnieniu. Czy dwuletni okres nauki w studium jest zaliczany do stażu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą -–po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Nauczyciele spełniający warunki określone wyżej mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 KN. Nauczyciel ma więc prawo przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli spełnia warunki określone w przepisach Karty Nauczyciela.

Zgodnie z przepisami ustawy systemowej (o emeryturach) do okresów nieskładkowych zalicza się między innymi okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów. Jednakże okres ten może być zaliczony jako okres nieskładkowy pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia uczelni potwierdzającego fakt ukończenia studiów, okres ich trwania i programowy wymiar studiów albo dyplom, jeżeli studia zostały zakończone uzyskaniem dyplomu, a z dyplomu tego wynika okres trwania studiów i programowy wymiar studiów.

Ponadto pragnę podkreślić, że okresy pobierania nauki zakończone przed 1999 r. nie są wliczane do stażu pracownika wpływającego na jego prawo do emerytury, jeśli pracownik rozpoczął pracę dopiero po zakończeniu nauki.

Opis stanu faktycznego z 02.09.2013 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »