Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-06

Proszę o wyjaśnienie kwestii prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Pracę rozpoczęłam w 1979 roku po ukończeniu dwuletniego studium. 31 marca 2009 roku otrzymałam decyzję odmowną w sprawie prawa do emerytury na podstawie przepisów art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela. Wówczas mój staż pracy wynosił 29 lat, 4 miesiące i 28 dni (w tym 28 lat 11 miesięcy i 28 dni okresów składkowych oraz 4 miesiące i 26 dni okresów nieskładkowych). W moim stażu pracy nie uwzględniono okresu pobierania nauki w studium ze względu na brak zaświadczenia o jego ukończeniu i pozostawanie w zatrudnieniu. Czy dwuletni okres nauki w studium jest zaliczany do stażu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą -–po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Nauczyciele spełniający warunki określone wyżej mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 KN. Nauczyciel ma więc prawo przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli spełnia warunki określone w przepisach Karty Nauczyciela.

Zgodnie z przepisami ustawy systemowej (o emeryturach) do okresów nieskładkowych zalicza się między innymi okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów. Jednakże okres ten może być zaliczony jako okres nieskładkowy pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia uczelni potwierdzającego fakt ukończenia studiów, okres ich trwania i programowy wymiar studiów albo dyplom, jeżeli studia zostały zakończone uzyskaniem dyplomu, a z dyplomu tego wynika okres trwania studiów i programowy wymiar studiów.

Ponadto pragnę podkreślić, że okresy pobierania nauki zakończone przed 1999 r. nie są wliczane do stażu pracownika wpływającego na jego prawo do emerytury, jeśli pracownik rozpoczął pracę dopiero po zakończeniu nauki.

Opis stanu faktycznego z 02.09.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Dzień wolny dla nauczyciela za pracę w sobotę

Dzień wolny dla nauczyciela za pracę w sobotę

Jestem nauczycielką przedszkola. Moje pensum to 25 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku). W maju musieliśmy pracować w sobotę...

Kolejna umowa na czas określony dla nauczyciela w przedszkolu

Jestem nauczycielem, pracuję w przedszkolu miejskim. W dniu 1 września zostanie ze mną zawarta czwarta umowa na czas określony. Czy taka umowa jest...

 

Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie

Jak mogę wpłynąć na dyrektora szkoły, w której uczę, aby potwierdził moje zatrudnienie przez mianowanie? Czy zwrócić się do niego pisemnie? Jak...

 

Bezpłatne nadgodziny nauczyciela

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w szkole podstawowej jako wychowawca w wymiarze 22/22 godziny zegarowe. Dyrektor przydzielił mi w tym...

 

Stan nieczynny dla nauczyciela przed mianowaniem

Jestem nauczycielem kontraktowym przed mianowaniem, mam umowę na czas nieokreślony. Rok temu zmieniono mi wymiar etatu z pełnego na 15/18. Obecnie...

 

Nauczyciel z prawem do wcześniejszej emerytury a wypowiedzenie

Nauczycielka za 2 dni kończy 60 lat. Jej wiek emerytalny to 60 lat i 5 miesięcy. Pani tej od 6 lat przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »