Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-14

Jestem nauczycielką, w szkole pracuję już 30 lat. Lekarz wydał mi orzeczenie o potrzebie rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Dyrektor najpierw ustnie się zgodził, jednak teraz twierdzi, że skoro mam gospodarstwo rolne wielkości 1 ha przeliczeniowego i płacę podatek rolny, to urlop dla poratowania zdrowia mi nie przysługuje. Napisałam oświadczenie, że gospodarstwo nie jest dla mnie źródłem dodatkowych dochodów i nigdy nie podlegałam ubezpieczeniu rolników, lecz ZUS. Czy dyrektor może mi odmówić takiego urlopu?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Z posiadaniem takiego areału gruntów rolnych, jaki Pani podaje, wiąże się domniemanie prowadzenia działalności rolniczej. Działalność rolnicza jest działalnością zarobkową i jako taka stanowiłaby podstawę do obligatoryjnego odwołania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia uwarunkowane jest spełnieniem przez nauczyciela pozytywnych przesłanek w postaci:

1) posiadania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,

2) zatrudnienia w pełnym wymiarze;

3) stażu pracy w szkole w wymiarze minimum 7 lat
(art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej (art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela). W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Zatem nauczyciel, który zamierza skorzystać z przejścia na urlop dla poratowania zdrowia powinien zaprzestać prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej. Kontynuowanie takiej działalności byłoby bowiem podstawą do obligatoryjnego odwołania go z urlopu przez dyrektora szkoły.

Aby stwierdzić, czy w Pani sytuacji możliwe jest udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia należy ustalić, czy posiadanie gruntów rolnych jest przez prawo traktowane na równi z prowadzeniem działalności zarobkowej. Otóż za rolnika uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). Rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu rolników (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Wprawdzie przepis ten jednocześnie wyłącza spod ubezpieczenia rolników osoby, które podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu (taka sytuacja zachodzi w przypadku osoby pozostającej w stosunku pracy), to jednak jego treść ma znaczenie dla rozstrzygnięcia problemu postawionego w pytaniu w powiązaniu z art. 38 ust. 1 ww. ustawy. Jak wynika z tego ostatniego przepisu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach.

Reasumując, należy stwierdzić, że właściciel gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego z punktu widzenia prawa traktowany jest jako osoba prowadząca działalność rolniczą, a tym samym działalność zarobkową w rozumieniu art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela. To zaś wyklucza udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Na koniec wypada wspomnieć, że opisane wyżej domniemanie przyjęte w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników może być jednak obalone, przy czym na właścicielu gruntów rolnych spoczywa obowiązek udowodnienia, że nie prowadzi działalności rolniczej. Oznacza to, że nauczyciel, któremu odmówiono udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub, którego z takiego urlopu odwołano z przyczyny określonej w art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela, może ewentualnie przez sądem pracy wykazywać, że nie prowadzi jednak działalności rolniczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »