Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki płacy

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2008-07-23

Jestem pracownikiem wojska. Przepracowałam prawie 40 lat. Przy ostatnich regulacjach płacowych pracodawca zmienił moje uposażenie. Pod koniec maja dostałam dokument (porozumienie) zmieniający moje warunki płacy od 1 stycznia 2008 r. Nie zgodziłam się na sposób zmiany dodatku specjalnego, przyznanego mi na czas nieokreślony. Kadrowa próbowała przekonać mnie bym zgodziła się na proponowane warunki. Co mi grozi, jeżeli się nie zgodzę na zmiany?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stan prawny zatrudnienia na podstawie powołania wygląda następująco: art. 70 Kodeksu pracy nie wyłącza stosowania art. 42. Należy więc opowiedzieć się za poglądem dopuszczającym możliwość złożenia wypowiedzenia zmieniającego przez organ uprawniony do powołania i odwołania pracownika. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy jest jednostronną czynnością prawną pracodawcy zmierzającą do zmiany treści stosunku pracy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli zaproponowano na piśmie nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez Panią zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Na złożenie odpowiedzi negatywnej ma Pani czas do chwili upływu połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży Pani oświadczenia o odmowie zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraziła Pani zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie o wyżej wymienionych terminach. W braku takiego pouczenia, będzie Pani mogła, aż do końca okresu wypowiedzenia, złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana dnia wypłacania wynagrodzenia

Pracodawca mojego męża zawsze wypłacał wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca. Jesienią zaczął remontować budynek i źle policzył koszty, więc od listopada...

 

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

Byłam zatrudniona w firmie na umowę o pracę. Firma zalega mi z wynagrodzeniem za 5 miesięcy. Obecnie toczy się postępowanie upadłościowe....

 

Dodatki do wynagrodzenia

Mam pytanie dotyczące dodatków do wynagrodzenia. Dostaję pensję na zasadzie stawki godzinowej plus dodatek funkcyjny stały i dodatek za dojazdy do pracy....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »