Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzasadnienie zmiany wymiaru etatu nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-20

Otrzymałam rozwiązanie stosunku pracy w szkole za porozumieniem stron i zaproponowano mi nową umowę ze zmianą wymiaru etatu (redukcja do połowy). Nie podano uzasadnienia. Mogę się zgodzić i dostać mniej godzin albo nie zgodzić – i zostać zwolnioną. Czy to zgodne z prawem? Czy mogę domagać się uzasadnienia, co mi da prawo do odprawy? Czy są podstawy do wystąpienia do sądu pracy?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Karta Nauczyciela dopuszcza możliwość rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie jest możliwe w każdym czasie, jeżeli strony stosunku pracy dojdą do porozumienia co do terminu zakończenia stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron, ale na wniosek złożony przez nauczyciela, umożliwia nauczycielowi przejście na emeryturę bez względu na wiek

Jest to najbardziej elastyczna forma zakończenia stosunku pracy. Na jej podstawie stosunek pracy ulega zakończeniu w dacie ustalonej przez obie strony stosunku pracy. W związku z tym stosunek pracy można rozwiązać z dnia na dzień, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia i bez konieczności wskazywania skutku wypowiedzenia (np. koniec roku szkolnego). Stąd rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron może nastąpić w każdym momencie roku szkolnego.

Jedyną istotną odmiennością omawianego rozwiązania jest to, że musi zaistnieć obopólna zgoda stron stosunku pracy na rozwiązanie stosunku pracy, zarówno co do treści, jak i sposobu. Nie jest istotne, która ze stron występuje z propozycją porozumienia, ważne jest natomiast, żeby druga strona zaakceptowała wszystkie postanowienia zawarte w propozycji porozumienia. Jeżeli więc obie strony stosunku pracy złożą wyraźne oświadczenia woli w formie pisemnej, że akceptują tę formę zakończenia stosunku pracy, zarówno co do formy, jak i co do treści, można uznać, że nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 KN.

Jak wynika z powyższego, pracodawca nie musi uzasadniać propozycji zakończenia stosunku pracy na podstawie porozumienia stron i nie ma podstaw, aby odwoływać się od tego porozumienia do sądu pracy. Jeśli Pani się nie godzi na taką formę rozwiązania stosunku pracy, wystarczy, że Pani porozumienia nie podpisze. Wówczas pracodawca będzie musiał zastosować wypowiedzenie, podając jego powód – zapewne art. 20 KN – i wówczas otrzyma Pani odprawę. Jeśli jednak przyjęła już Pani porozumienie, nie ma już żadnej drogi wycofania się z niego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - warunki

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Spełniam warunki przejścia na świadczenia kompensacyjne: mam 55 lat, ponad 30 lat pracy, w tym 27 lat pracy w szkole. Przez 5...

Stan nieczynny dla nauczyciela przed mianowaniem

Jestem nauczycielem kontraktowym przed mianowaniem, mam umowę na czas nieokreślony. Rok temu zmieniono mi wymiar etatu z pełnego na 15/18. Obecnie...

Wcześniejsza emerytura, urlop na poratowanie zdrowia, choroba zawodowa

Jestem nauczycielem w szkole specjalnej, mam 38 lat i niecałe 16 lat stażu pracy. Kiedy i na jakich warunkach mogę odejść na wcześniejszą...

Nauczyciel z prawem do wcześniejszej emerytury a wypowiedzenie

Nauczycielka za 2 dni kończy 60 lat. Jej wiek emerytalny to 60 lat i 5 miesięcy. Pani tej od 6 lat przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury na...

Urlop dla poratowania zdrowia udzielony w dwóch szkolach

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Jednocześnie jestem zatrudniony na cza nieokreślony w dwóch szkołach: w gimnazjum – pełny etat...

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie uzupełniania wykształcenia

W 2004 r. zmieniłam miejsce pracy – szkołę. Obowiązywało wówczas prawo, że do 2007 r. nauczyciel był zobowiązany uzupełnić brakujące...

Kiedy dokładnie muszę zlożyc wymówienie?

Kiedy dokładnie muszę złożyć wymówienie, chcąc przejść na emeryturę w oparciu o przepis art. 88 Karty Nauczyciela, i wyliczyć wysokość...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »