Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzenie auta przez pracownika

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-12

Nie poinformowałem pracodawcy o wgnieceniu samochodu (nie z mojej winy) natychmiast, tylko po 2 dniach. Pracodawca chce nałożyć na mnie karę porządkową. Minęło już 15 dni, odkąd poinformowałem pracodawcę o uszkodzeniu auta. Czy w myśl art. 109 K.p. pracodawca nie może mi już wlepić kary?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca może wobec pracownika zastosować kary porządkowe, które są zarezerwowane dla następujących sytuacji (art. 108 Kodeksu pracy):

 1. kara upomnienia lub nagany może być nałożona za:
  • nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
  • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych (tu pracodawca może też zastosować karę pieniężną),
  • nieprzestrzeganie przez pracownika przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
 2. kara pieniężna może być nałożona za:
  • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
  • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Poinformowanie pracodawcy w terminie późniejszym o uszkodzeniu auta nie mieści się w ściśle wyżej wymienionych kategoriach, jednak kara porządkowa może mieć zastosowanie, jeśli zaniechanie z Pana strony miało wpływ na organizację i porządek procesu pracy lub bezpieczeństwo pracowników.

Pracodawca będzie mógł zastosować wobec Pana karę porządkową, jeśli wystąpiły łącznie dwa określone w Kodeksie pracy warunki: bezprawność zachowania oraz Pana wina. Zaniechanie z Pana strony może nosić znamiona tych warunków, zwłaszcza jeśli świadomie zataił Pan stan auta. Zgodnie bowiem z orzecznictwem sądowym: „Wymierzenie kary upomnienia uzasadnione jest nawet w przypadku niewielkiego stopnia winy” (wyrok Sądu Najwyższego z 01.07.1999 r., I PKN 86/99).

Pracodawca przed ukaraniem pracownika powinien go wysłuchać i poinformować pisemnie o rodzaju zastosowanej kary, a procedury te musi wypełnić w okresie dwóch tygodni. Wynika to z faktu, że pracodawca nie powinien zwlekać z karą, dlatego zgodnie z art. 109 Kodeksu pracy pracodawca nie będzie mógł po upływie dwóch tygodni od daty zgłoszenia przez Pana zaistniałej sytuacji zastosować kary porządkowej.

W piśmie informującym o zastosowaniu kary porządkowej, oprócz rodzaju przewinienia oraz zastosowanej kary porządkowej, powinny być wskazane:

 1. data przewinienia oraz data wysłuchania pracownika na okoliczność popełnionego wykroczenia,
 2. informacja o prawie oraz terminie wniesienia sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu wynika z art. 112 § 1 Kodeksu pracy: „Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw”. To oznacza, że prawo do sprzeciwu ma Pan w takich sytuacjach, jak np.:

 • pracodawca lub jego uprawniony przedstawiciel nie wysłucha Pana,
 • kara porządkowa zostanie zastosowana po upływie 2 tygodni od daty zgłoszenia przez Pana zaistniałej sytuacji.

Sprzeciw powinien być skierowany do pracodawcy, a jego nieodrzucenie w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż określone w umowie o pracę? Czy pracownik może wówczas odmówić?

 

Dyscyplina w pracy

Kilka dni temu zrobiłem minutową przerwę w pracy (pracuję w myjni samochodowej, myję ręcznie pojazdy przez 8 godzin). Szef to zauważył...

 

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Przed prawie dwoma laty zakończyłem pracę w pewnej firmie, gdzie wraz z jeszcze jednym pracownikiem zajmowałem się sprzedażą i obaj...

 

Zwiększenie zakresu czynności pracownika

Pracodawca przedstawił mi zmianę warunków pracy – ze stanowiska kadrowej na stanowisko magazyniera (plus ucięcie etatu). Nie otrzymałam nowego zakresu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »