Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustawa antykryzysowa a zawarcie kolejnej umowy na czas określony

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-05-05

Czy jeśli pracownikowi kończy się druga umowa na czas określony 30.11.2011 r. (umowa na okres 7 miesięcy od 01.05.2011 r.), to czy można (a jeśli tak, to na jaki okres) przedłużyć następną umowę, żeby była umową na czas określony przy zastosowaniu ustawy antykryzysowej?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa antykryzysowa, czyli ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009 r. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), wprowadziła ograniczenie długości okresu zatrudnienia na czas określony. Ograniczenie to dotyczy czasu trwania jednej lub kilku powtarzających się po sobie umów terminowych i wynosi 24 miesiące.

W ustawie wyłączono możliwość stosowania art. 251 K.p., co oznacza, że w czasie obowiązywania ustawy – do dnia 31.12.2011 r. włącznie – dozwolone jest zastosowanie więcej niż dwóch następujących po sobie umów na czas określony. Jednocześnie ustawa ta w art. 34 ust. 2 określa, jak należy traktować umowę na czas określony, która została zawarta w trakcie obowiązywania przepisów pakietu antykryzysowego, trwającą w dniu 01.01.2012 r. – mianowicie po zakończeniu obowiązywania pakietu umowa ta będzie ponownie podlegała ograniczeniu, o jakim mowa w art. 251 K.p.

 Zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy do umowy takiej ponownie należy zastosować art. 251 K.p., którego treść brzmi:

„§ 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca”.

Należy wiedzieć, że umowa na czas określony, trwająca w dniu 01.01.2012 r., będzie traktowana jako pierwsza, w rozumieniu przywołanego powyżej art. 251 K.p. Kolejna umowa na czas określony, o której mowa w pytaniu, jeśli zostanie zawarta przed 01.01.2012 r., będzie pierwszą umową, której dotyczyć będzie limit dwóch umów na czas określony. W takim przypadku czas, na jaki zostanie ona zawarta, może być dowolnie długi.

Pamiętać także trzeba, iż przed zawarciem umowy, która kończy się 30.11.2011 r., była zawarta inna umowa na czas określony. Należy więc sprawdzić, czy przypadkiem po zawarciu kolejnej umowy (jeszcze przed datą 31.12.2011 r.) nie zostanie przekroczony limit mówiący o maksymalnie 24-miesięcznym okresie zatrudniania na czas określony.

Trwają prace nad ustawą, która ponownie ma ograniczyć czas, na jaki zawierane będą umowy na czas określony, może się więc okazać, że jeszcze przed zawarciem nowej umowy będą obowiązywały inne przepisy i konieczne będzie ponowne przeanalizowanie możliwości zawarcia umowy na czas określony w kontekście najbardziej aktualnego stanu prawnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie...

Ustna umowa o pracę, problem z wynagrodzeniem

Ukrainka z pozwoleniem na pracę przepracowała 2 miesiące i została zwolniona. Nie otrzymała jednak wynagrodzenia, a sama umowa o pracę nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »