Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6


Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Nieważność decyzji wydanej podczas urlopu?

Czy dokument podpisany przez dyrektora finansowego (uprawnionego do reprezentowania pracodawcy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy) w dniu, kiedy miał urlop wypoczynkowy, zachowuje ważność? Z jakich przepisów wynika, że w trakcie urlopu nie wolno podpisywać żadnych dokumentów?

Rachunki za wczasy pod gruszą

Czy pracodawca ma prawo żądać rachunków za wczasy pod gruszą? Zaznaczam, że nie są to to świadczenia urlopowe, lecz wczasy pod gruszą z pieniędzy socjalnych.

Kiedy uzyskam 26 dni urlopu?

Tytuł magistra inżyniera uzyskałam dnia 4.10.2007 r., natomiast data wystawienia dyplomu to 17.12.2007 r. Pracę rozpoczęłam 5.11.2007 r. Kiedy przysługuje mi podwyższony wymiar urlopu? Pracodawca powiedział, że od 17.12.2009 r. i że w związku z tym dopiero od stycznia 2010 r. go dostanę. Czy ma rację?

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

W czerwcu 2007 r. urodziłam córeczkę. Po urlopie macierzyńskim wykorzystałam należący mi się urlop wypoczynkowy i przeszłam na wychowawczy, który kończy się 30 czerwca br. Czy po powrocie do pracy należy mi się urlop wypoczynkowy? I czy jeżeli mąż wykorzystał dwa dni opieki, to mi one już nie przysługują?

14 dni urlopu a brak dni w puli urlopu

Według prawa pracy pracownikowi trzeba udzielić 14-dniowy nieprzerwany urlop. Wszystko jest OK, jak osoba ma np. 20 dni urlopu. Ale jak wyliczyć taki urlop dla pracownika, który jest zatrudniony w trakcie roku i ma w całej puli urlopu np. 14 bądź mniej dni? Czy to jakoś przeliczamy proporcjonalnie?

Ochrona po urlopie macierzyńskim

Czy pracodawca może mnie zwolnić po macierzyńskim? Jeśli nie, to jaki jest okres ochrony po powrocie do pracy? Wracam po macierzyńskim 01.2010 r. Umowę mam na czas określony do 10.2010 r.

Ile urlopu – 20 czy 26 dni?

Rozpocząłem nową pracę i księgowa twierdzi, że przysługuje mi 20 dni urlopu, a ja nieco inaczej – bo 26. Opiszę mój przypadek: technikum – 5 lat, studia licencjackie – 3 lata (dyplom z 01.07.2006 r.), studia magisterskie – 2 lata, a od 2004 r. pracowałem na umowę o pracę. Ile przysługuje mi dni urlopu?

Cofnięcie urlopu

Otrzymałem zgodnie z planem urlop, ale z powodu choroby córki musieliśmy wrócić do domu. Czy pracodawca na wniosek pracownika może/musi przywrócić go do pracy, czy jest to wyłącznie jego dobra wola? Minęły dopiero dwa dni urlopu i nie chciałbym go stracić na siedzenie w domu. A jeżeli już przywróci, to czy można przesunąć ten, z którego nie skorzystałem (chciałbym wykorzystać 14 dni nieprzerwanego wypoczynku)?

Urlop za czas służby wojskowej

W sierpniu 2008 r. poszedłem do wojska (zasadnicza służba wojskowa). Niebawem kończę służbę. Czy przysługuje mi urlop za ten czas, co byłem w wojsku? Po ilu dniach od wyjścia z wojska muszę się stawić do pracy i czy ten urlop po odbyciu służby jest płatny?

Urlop dla osoby niepełnosprawnej

Do czerwca 2009 r. jestem na zasiłku rehabilitacyjnym. Za 2008 r. mam niewykorzystany urlop. Czy mogę otrzymać po powrocie do pracy ekwiwalent? Czy po powrocie do pracy w czerwcu należy się mi nowy urlop? Mam pierwszą grupę inwalidztwa. Czy jest prawdą to, że należy mi się 10 dni urlopu wypoczynkowego więcej?

Choroba po urlopie wychowawczym

Jestem zatrudniona u pracodawcy od 3 lat. Od 16 lutego 2008 r. do 15 lutego 2009 r. byłam na urlopie wychowawczym. Od dnia 10 lutego do 27 lutego tego roku byłam niezdolna do pracy z powodu choroby. Zwolnienie lekarskie przedłożyłam pracodawcy 16 lutego 2009 r. Pracodawca kwestionuje moje prawo do wynagrodzenia za czas choroby, czy słusznie?

Urlop macierzyński i urlop wychowawczy

W lutym podjęłam pracę, jednak okazało się, że jestem w ciąży. Wiem, że urlop macierzyński będzie mi się należał, ale czy urlop wychowawczy również?

Szkoła policealna a wymiar urlopu

Skończyłam liceum (4 lata) i studium policealne (2,5 roku). Czy to studium liczy mi się do urlopu jako 2 czy 3 lata? Od razu po szkole dostałam pracę i w marcu miną 3 lata pracy.

Wykorzystanie zaległego urlopu

Pracodawca odmawia mi udzielenia zaległego urlopu (14 dni) za 2008 r., uzasadniając to tym, że gdy byłam na zwolnieniu w styczniu i lutym 2008 r. (zwolnienie szpitalne), musiał zapłacić za mnie za miesiąc chorobowego. Mówi, że dość wypoczęłam i nie należy mi się ten urlop. Jak mam się zachować w tej sytuacji?

Urlop macierzyński a koniec umowy o pracę

Jestem na urlopie macierzyńskim od 18 października 2008. Umowa o pracę kończy mi się 1 lutego, czyli prawie z końcem urlopu macierzyńskiego. 1) Jak skorzystać z dłuższego wymiaru urlopu macierzyńskiego: z 18–20 tygodni? 2) Czy jeżeli przysługuje mi dłuższy urlop macierzyński, to pracodawca może nie przedłużyć ze mną umowy? 3) Czy jeśli zakład pracy nie przedłuży ze mną umowy, to wypłaci mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński pracownicy kończy się w styczniu 2009 r. Czy pracodawca musi udzielić całego urlopu wypoczynkowego za 2009 r. przed udaniem się pracownicy na urlop wychowawczy?

Urlop „teoretycznie pierwszy”

Od 3 listopada 2008 r. mam podpisaną umowę na okres próbny. Według obliczeń mojego pracodawcy przyznano mi tylko 2 dni urlopu wypoczynkowego za 2008 r., ponieważ jest to moja pierwsza praca i żeby otrzymać 4 dni, powinnam pracować od 1 listopada. Czy mój pracodawca ma rację? Wcześniej odbyłam staż, ale tego nie zaliczono jako pierwszej pracy.

Nauczycielka stażystka a ciąża

Jestem nauczycielką stażystką. Umowę ze szkołą mam podpisaną do 31.08.2009 r. Obecnie jestem w 12. tygodniu ciąży, termin porodu to sierpień. Jednocześnie pracuję w drugiej szkole na podstawie umowy-zlecenia (umowa na czas określony). Czy będzie mi przysługiwał urlop macierzyński, czy zasiłek macierzyński? I kto będzie mi go wypłacał? Czy pracodawca będzie mógł mnie zwolnić, gdy będę przebywać na urlopie macierzyńskim?

Praca na pół etatu – ile dni wolnych w ciągu roku?

Od października 2007 r. do chwili obecnej pracuję na pół etatu (4 h dziennie, 5 dni w tygodniu). Biorąc pod uwagę wykształcenie i staż pracy, jeszcze nie przekroczyłam 10 lat jako podstawy do wyliczenia 26 dni wolnych. Moje pytanie jest następujące: ile dni wolnych przysługuje mi w ciągu roku, jeżeli pracuję na pół etatu?

Urlop na żądanie pracownika

Czy nadal istnieją wolne dni, które możemy sobie wziąć na żądanie po uprzednim poinformowaniu pracodawcy, osobiście bądź telefonicznie? Słyszałam, że są to 4 dni w roku kalendarzowym i przysługują każdemu pracownikowi. Czy pracodawca może udzielić mi nagany lub wyciągnąć konsekwencje, jeżeli zadzwonię w przeddzień i poinformuję o niedyspozycji? Miałam taką właśnie sytuację, a u mnie zakładzie nie powinno się chorować, bo jak mówi szef: „Nie ma nikogo, żeby nas zastąpił”.

Liczba dni urlopu wpisana w umowę

W mojej umowie o pracę na czas nieokreślony napisano: „Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Szczegółowe zasady określa Regulamin pracy obowiązujący u Pracodawcy”. Ze stażu pracy przysługuje mi 20 dni, a z umową dostałam aneks, w którym podano zasady wyliczania urlopu według Kodeksu pracy. Aneks podpisałam, jednak upieram się, że wiążące są zapisy umowy o pracę. Czy mam rację?

Studia doktoranckie – wymiar urlopu

W 2007 r. podjąłem pracę w inspekcji sanitarnej, gdzie obecnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dotychczas przysługiwało mi 20 dni urlopu, jednak w listopadzie 2008 r. obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora. Czy zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym należy mi doliczyć okres odbywania studiów doktoranckich?

Choroba a urlop bezpłatny

Przebywam na bezpłatnym urlopie. Jeżeli przyniosę pracodawcy L4, to czy urlop zostanie anulowany i będę miał płacone wynagrodzenie za L4?

Od kiedy należy mi się 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Nie wiem, jak obliczyć wymiar mojego urlopu. W latach 2000-2005 r. uczyłem się w technikum, od września 2005 do lutego 2009 r. studiuję zaocznie (licencjat, 3,5 roku). Od lipca 2006 r. do teraz pracuję na pełnym etacie. Kiedy będzie mi się należało 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Urlop następny – nakaz wykorzystania urlopu zaległego

Pierwszą umowę o pracę zawarto na okres 3 miesięcy i upłynęła ona z dniem 19.05.2008 r. Następna umowa: na kolejny okres, do 30.06.2009 r. W czasie trwania pierwszej umowy nie wykorzystałem urlopu, więc przerzucono go na kolejną umowę. Jak najlepiej postąpić, ażeby nabyty już urlop do końca czerwca 2009 r. przenieść na następną umowę o pracę? W ten tylko sposób będzie możliwe zapewnienie wspólnego rodzinnego wypoczynku. Drugie pytanie to: jaka powinna być następna umowa – czy dalej na czas określony, czy może już na nieokreślony?

Dni ustawowo wolne od pracy

Dowiedziałem się, że mój nowy pracodawca nie respektuje dni ustawowo wolnych od pracy. Okazało się np., że 1 listopada będę musiał przyjść do pracy i co prawda uzyskam 100% dniówki, ale przecież to nie zastąpi dnia wolnego. Czy pracodawca ma prawo przymuszać do pracy w niedzielę, a pracownika, który odmówi pracy, zwolnić? Czy jeśli nie przyszedłbym do pracy 1 listopada i przedstawiłbym spis dni ustawowo wolnych od pracy, to pracodawca musiałby to uznać? Jakie sankcje karne grożą pracodawcy za nierespektowanie ustawy o dniach wolnych od pracy?

Przymusowy urlop

Pracodawca na czas przestojów (braku zleceń, zamówień) wymusza na pracownikach korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Często zdarza się, że jesteśmy informowani o tym dzień przed narzuconym rozpoczęciem urlopu. Czy jest to zgodne z Kodeksem pracy i jak ma się do tego art. 81 § 1, mówiący że pracownikowi gotowemu do podjęcia pracy w czasie postoju przysługuje wynagrodzenia zgodne ze stawką zaszeregowania? Jeśli pracodawca ma takie prawo, to jaką część urlopu może „zabrać” pracownikowi?

Urlop macierzyński po urlopie wychowawczym

Mam pytanie hipotetyczne. Przypuśćmy, że będąc na urlopie wychowawczym zaszłabym w ciążę. Jak wtedy prawnie wyglądałaby moja sytuacja? Czy po urodzeniu dziecka na urlopie wychowawczym miałabym prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego? I czy należałby mi się kolejny urlop wychowawczy?

Pierwsza praca – pierwszy urlop

Od 1999 r. do 2001 r. byłam rolnikiem ubezpieczonym w KRUS-ie. W 2001 r. zaczęłam studia, które ukończyłam w 2006 r. Swoją pierwszą umowę o pracę podpisałam 1 czerwca 2008 r. – na okres próbny, a od 1 września mam umowę o pracę na dwa lata. Nie potrafię poradzić sobie z wyliczeniem mojego obecnego i przyszłego urlopu. Czy czas, kiedy byłam „krusowcem” również liczy mi się jako przepracowany?

Urlop wychowawczy – uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Przebywam na urlopie macierzyńskim, który kończy mi się 4 października 2008 r. Aby zostać z dzieckiem dłużej, złożyłam wniosek o przyznanie należnych mi 2 dni opieki na dziecko i urlopu wypoczynkowego od 7 do 30 października. Zastanawiam się nad pójściem na urlop wychowawczy? Jakie są korzyści z tego wynikające?

Urlop szkoleniowy

Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Zaczęłam studia bez skierowania zakładu pracy, ale rok temu złożyłam podanie o dofinansowanie moich studiów i udało się. Podpisałam z pracodawcą umowę szkolną. Jednak nie ma w niej ani słowa o urlopie szkolnym. Kiedy pytam o to kierowników, otrzymuję wymijające odpowiedzi albo mówią, że skoro w umowie nic na ten temat nie ma, to nic takiego mi nie przysługuje. Usłyszałam nawet, że powinnam złożyć oddzielne podanie o przyznanie mi takiego urlopu. A jak jest naprawdę?

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Staram się jednej z pracownic obliczyć urlop za 2007 r. i nie mam pewności, czy robię to poprawnie. Dane są takie: dziewczyna ma studia magisterskie, obroniła się w czerwcu 2005 r. – więc liczyć należy 8 lat. Swoją pierwszą pracę podjęła właśnie u nas – 16 grudnia 2005 r. A więc 16 grudnia 2007 r. zwiększył się wymiar przysługującego jej urlopu na 26 dni. Czy poniższe sumowanie jest zatem prawidłowe? Od stycznia do listopada – 19 dni, grudzień – 3 dni, razem za rok 2007 – 22 dni.

Likwidacja firmy a urlop macierzyński

W październiku urodzę dziecko. Szefowa już od jakiegoś czasu mówi, że nie wie, ile jeszcze pociągnie ten interes, ale raczej do listopada firma powinna jeszcze istnieć, choć to nic pewnego. Urlop macierzyński skończy mi się prawdopodobnie w marcu. Czy w związku z tym, jeśli pójdę zaraz po macierzyńskim do nowej pracy, to z urlopu wychowawczego będę mogła skorzystać dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy? Czy nie liczy się wcześniejszy okres zatrudnienia i czas, w którym przebywałam na macierzyńskim? A co byłoby, gdyby firma została zamknięta w dniu, w którym kończy mi się urlop macierzyński? A ja, od razu po tym urlopie poszłabym do nowej pracy? Czy wtedy też dopiero po 6 miesiącach mogłabym skorzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy a zwolnienie

Jestem na urlopie wychowawczym do 1 marca 2009 r. Chcę podjąć nową pracę od 1 października 2008 r. Jak będzie wyglądać moje zwolnienie? Umowę mam podpisaną do końca 2009 r.

System zmianowy od poniedziałku do niedzieli

Jestem zatrudniona na umowę o pracę w hipermarkecie, w którym obowiązuje zmianowy system pracy od poniedziałku do niedzieli. Zadzwoniłam do swego pracodawcy w niedzielę rano i poprosiłam na ten dzień o urlop na żądanie. Niestety, szef mi odmówił, tłumacząc, że w niedzielę nie można brać urlopu na żądanie. Czy miał do tego prawo i czy to prawda, że na niedzielę nie można dostać urlopu na żądanie?

Urlop wychowawczy dla ojca

Mamy czwórkę dzieci. Dwoje z nich to osoby niepełnosprawne, wymagające stałej opieki. Mąż pracuje, ja otrzymuję zasiłek z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi. Olbrzymią trudność sprawia mi dowożenie dzieci do dwóch ośrodków rehabilitacyjnych. Czy mój mąż mógłby starać się o urlop wychowawczy?

Dwa dni opieki na dziecko

Mój mąż chciał wziąć 2 dni opieki na dziecko. Uprzedził kierownika 3 dni wcześniej, a ten powiedział, że tych 2 dni nie dostanie. Czy ma prawo mu odmówić, a jeśli tak – na jakiej podstawie? Ja jestem obecnie bezrobotna.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Czy po skończonym urlopie wychowawczym należy mi się urlop wypoczynkowy?

Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

Żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od ponad dwóch lat (doradztwo). Od początku tego roku jest równocześnie zatrudniona na umowę o pracę, na część etatu, i z tego tytułu opłacane jest ubezpieczenie. Kilkanaście dni temu urodziła dziecko. Pracodawca chce wysłać ją na urlop macierzyński. Czy to konieczne? Jak wówczas prowadzić działalność gospodarczą pobierając jednocześnie zasiłek? Czy żona może w tym czasie wystawiać faktury VAT? Czy pracodawca musi zgłosić do ZUS urodzenie dziecka i urlop macierzyński żony? Mam zamiar ubezpieczyć dziecko w swoim zakładzie pracy.

Czas urlopu

Jestem zatrudniona na pół etatu, pracuję 5 dni w tygodniu po 4 godziny. W sumie mam przepracowane ponad 10 lat. Pracodawca daje mi 13 dni urlopu i liczy każdy dzień urlopu po 8 godzin. Czy jest to prawidłowe?

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

3 marca 2008 r. urodziło mi się dziecko. Przebywałem wówczas na urlopie wypoczynkowym, ustalonym do 7 marca 2008 r. Następnie na okres od 5 do 18 marca dostałem zwolnienie z tytułu opieki nad żoną. Pracodawca poinformował mnie, że mój urlop wypoczynkowy jest nadrzędny i go tracę, zaś urlop okolicznościowy muszę wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od urodzenia dziecka. Czy pracodawca ma rację?

Wymiar urlopu a zwolnienie lekarskie

Od 4 stycznia 2007 roku przebywałam na L4 aż do urodzenia dziecka tzn. do dnia 12 sierpnia 2007 r. Następnie do dnia 29 grudnia 2007 r. przebywałam na urlopie macierzyńskim. Obecnie po urlopie chcę wykorzystać urlop. Wypisałam wniosek na 26 dni, jednak kadrowa twierdzi, iż należy mi się jedynie 18 dni urlopu. Czy faktycznie mój wymiar urlopu uległ zmniejszeniu?

Urlop na żądanie

Czy w jednym kwartale mogę wziąć 4 dni urlopu na żądanie i czy pracodawca może go odmówić?

Urlop doktoranta

Jestem na czwartym roku studiów doktoranckich. Pracuję w prywatnej firmie. Słyszałam, iż w związku z obroną przysługuje mi dodatkowy, płatny urlop. Czy to prawda?

Urlop pracownika prowadzącego własną firmę

Zatrudniam pracownika (umowa o pracę - pełny etat) który jednocześnie prowadzi działalność gospodarcza. Czy należy mu się urlop wypoczynkowy?

Egzekucja zaległego urlopu

Czy po 11 miesiącach po rozwiązaniu umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron, mamy szanse jako grupa 10 osobowa na odzyskanie roszczeń finansowych - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Zwolnienia w czasie ciąży

Z końcem września poroniłam. Bardzo to przeżyłam bo o dziecko staraliśmy się od kilku lat a u nas tylko invitro wchodzi w grę. Po poronieniu załamałam się i z tytułu depresji od połowy września jestem na L4. Podczas zwolnienia podeszłam jeszcze raz do invitro i udało się. Ze względu na sytuację muszę bardzo na siebie uważać, dużo leżeć i unikać stresu by historia się nie powtórzyła. Obecnie L4 kończy mi się 17 stycznia. Czy od razu mogę przejść na zwolnienie z tytułu ciąży? Prawdopodobnie będę musiała na nim być aż do rozwiązania. Czy musi być jakaś przerwa między tymi zwolnieniami by nie utracić prawa do wynagrodzenia? Moja praca jest związana z ciągłym siedzeniem przy komputerze i stresem - windykacja. Bardzo się boję ryzykować, ponieważ u mnie jest spore niebezpieczeństwo poronienia.

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym

Mam trochę nietypowy problem - chcę przejść na urlop wychowawczy, jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą i nie chciałabym jej zawieszać na ten czas. Wiem, że mogę ją prowadzić, jeśli nie koliduje z opieką nad dzieckiem. Moje pytanie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne - czy opłacam je ja w pełnej wysokości czy nadal płacę tylko zdrowotną?

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Proszę o informację ile przysługuje mi urlopu macierzyńskiego? (17 września urodziłam) Czy w ten okres wlicza się dni wolne od pracy i niedziele? Kiedy planowo powinnam wrócić do pracy?

Strona: 1 2 3 4 5 6


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »