Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Urlop dla osoby niepełnosprawnej

Do czerwca 2009 r. jestem na zasiłku rehabilitacyjnym. Za 2008 r. mam niewykorzystany urlop. Czy mogę otrzymać po powrocie do pracy ekwiwalent? Czy po powrocie do pracy w czerwcu należy się mi nowy urlop? Mam pierwszą grupę inwalidztwa. Czy jest prawdą to, że należy mi się 10 dni urlopu wypoczynkowego więcej?

więcej ››

Choroba po urlopie wychowawczym

Jestem zatrudniona u pracodawcy od 3 lat. Od 16 lutego 2008 r. do 15 lutego 2009 r. byłam na urlopie wychowawczym. Od dnia 10 lutego do 27 lutego tego roku byłam niezdolna do pracy z powodu choroby. Zwolnienie lekarskie przedłożyłam pracodawcy 16 lutego 2009 r. Pracodawca kwestionuje moje prawo do wynagrodzenia za czas choroby, czy słusznie?

więcej ››

Urlop macierzyński i urlop wychowawczy

W lutym podjęłam pracę, jednak okazało się, że jestem w ciąży. Wiem, że urlop macierzyński będzie mi się należał, ale czy urlop wychowawczy również?

więcej ››

Szkoła policealna a wymiar urlopu

Skończyłam liceum (4 lata) i studium policealne (2,5 roku). Czy to studium liczy mi się do urlopu jako 2 czy 3 lata? Od razu po szkole dostałam pracę i w marcu miną 3 lata pracy.

więcej ››

Wykorzystanie zaległego urlopu

Pracodawca odmawia mi udzielenia zaległego urlopu (14 dni) za 2008 r., uzasadniając to tym, że gdy byłam na zwolnieniu w styczniu i lutym 2008 r. (zwolnienie szpitalne), musiał zapłacić za mnie za miesiąc chorobowego. Mówi, że dość wypoczęłam i nie należy mi się ten urlop. Jak mam się zachować w tej sytuacji?

więcej ››

Urlop macierzyński a koniec umowy o pracę

Jestem na urlopie macierzyńskim od 18 października 2008. Umowa o pracę kończy mi się 1 lutego, czyli prawie z końcem urlopu macierzyńskiego. 1) Jak skorzystać z dłuższego wymiaru urlopu macierzyńskiego: z 18–20 tygodni? 2) Czy jeżeli przysługuje mi dłuższy urlop macierzyński, to pracodawca może nie przedłużyć ze mną umowy? 3) Czy jeśli zakład pracy nie przedłuży ze mną umowy, to wypłaci mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

więcej ››

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński pracownicy kończy się w styczniu 2009 r. Czy pracodawca musi udzielić całego urlopu wypoczynkowego za 2009 r. przed udaniem się pracownicy na urlop wychowawczy?

więcej ››

Urlop „teoretycznie pierwszy”

Od 3 listopada 2008 r. mam podpisaną umowę na okres próbny. Według obliczeń mojego pracodawcy przyznano mi tylko 2 dni urlopu wypoczynkowego za 2008 r., ponieważ jest to moja pierwsza praca i żeby otrzymać 4 dni, powinnam pracować od 1 listopada. Czy mój pracodawca ma rację? Wcześniej odbyłam staż, ale tego nie zaliczono jako pierwszej pracy.

więcej ››

Nauczycielka stażystka a ciąża

Jestem nauczycielką stażystką. Umowę ze szkołą mam podpisaną do 31.08.2009 r. Obecnie jestem w 12. tygodniu ciąży, termin porodu to sierpień. Jednocześnie pracuję w drugiej szkole na podstawie umowy-zlecenia (umowa na czas określony). Czy będzie mi przysługiwał urlop macierzyński, czy zasiłek macierzyński? I kto będzie mi go wypłacał? Czy pracodawca będzie mógł mnie zwolnić, gdy będę przebywać na urlopie macierzyńskim?

więcej ››

Praca na pół etatu – ile dni wolnych w ciągu roku?

Od października 2007 r. do chwili obecnej pracuję na pół etatu (4 h dziennie, 5 dni w tygodniu). Biorąc pod uwagę wykształcenie i staż pracy, jeszcze nie przekroczyłam 10 lat jako podstawy do wyliczenia 26 dni wolnych. Moje pytanie jest następujące: ile dni wolnych przysługuje mi w ciągu roku, jeżeli pracuję na pół etatu?

więcej ››

Urlop na żądanie pracownika

Czy nadal istnieją wolne dni, które możemy sobie wziąć na żądanie po uprzednim poinformowaniu pracodawcy, osobiście bądź telefonicznie? Słyszałam, że są to 4 dni w roku kalendarzowym i przysługują każdemu pracownikowi. Czy pracodawca może udzielić mi nagany lub wyciągnąć konsekwencje, jeżeli zadzwonię w przeddzień i poinformuję o niedyspozycji? Miałam taką właśnie sytuację, a u mnie zakładzie nie powinno się chorować, bo jak mówi szef: „Nie ma nikogo, żeby nas zastąpił”.

więcej ››

Liczba dni urlopu wpisana w umowę

W mojej umowie o pracę na czas nieokreślony napisano: „Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Szczegółowe zasady określa Regulamin pracy obowiązujący u Pracodawcy”. Ze stażu pracy przysługuje mi 20 dni, a z umową dostałam aneks, w którym podano zasady wyliczania urlopu według Kodeksu pracy. Aneks podpisałam, jednak upieram się, że wiążące są zapisy umowy o pracę. Czy mam rację?

więcej ››

Studia doktoranckie – wymiar urlopu

W 2007 r. podjąłem pracę w inspekcji sanitarnej, gdzie obecnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dotychczas przysługiwało mi 20 dni urlopu, jednak w listopadzie 2008 r. obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora. Czy zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym należy mi doliczyć okres odbywania studiów doktoranckich?

więcej ››

Choroba a urlop bezpłatny

Przebywam na bezpłatnym urlopie. Jeżeli przyniosę pracodawcy L4, to czy urlop zostanie anulowany i będę miał płacone wynagrodzenie za L4?

więcej ››

Od kiedy należy mi się 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Nie wiem, jak obliczyć wymiar mojego urlopu. W latach 2000-2005 r. uczyłem się w technikum, od września 2005 do lutego 2009 r. studiuję zaocznie (licencjat, 3,5 roku). Od lipca 2006 r. do teraz pracuję na pełnym etacie. Kiedy będzie mi się należało 26 dni urlopu wypoczynkowego?

więcej ››

Urlop następny – nakaz wykorzystania urlopu zaległego

Pierwszą umowę o pracę zawarto na okres 3 miesięcy i upłynęła ona z dniem 19.05.2008 r. Następna umowa: na kolejny okres, do 30.06.2009 r. W czasie trwania pierwszej umowy nie wykorzystałem urlopu, więc przerzucono go na kolejną umowę. Jak najlepiej postąpić, ażeby nabyty już urlop do końca czerwca 2009 r. przenieść na następną umowę o pracę? W ten tylko sposób będzie możliwe zapewnienie wspólnego rodzinnego wypoczynku. Drugie pytanie to: jaka powinna być następna umowa – czy dalej na czas określony, czy może już na nieokreślony?

więcej ››

Dni ustawowo wolne od pracy

Dowiedziałem się, że mój nowy pracodawca nie respektuje dni ustawowo wolnych od pracy. Okazało się np., że 1 listopada będę musiał przyjść do pracy i co prawda uzyskam 100% dniówki, ale przecież to nie zastąpi dnia wolnego. Czy pracodawca ma prawo przymuszać do pracy w niedzielę, a pracownika, który odmówi pracy, zwolnić? Czy jeśli nie przyszedłbym do pracy 1 listopada i przedstawiłbym spis dni ustawowo wolnych od pracy, to pracodawca musiałby to uznać? Jakie sankcje karne grożą pracodawcy za nierespektowanie ustawy o dniach wolnych od pracy?

więcej ››

Przymusowy urlop

Pracodawca na czas przestojów (braku zleceń, zamówień) wymusza na pracownikach korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Często zdarza się, że jesteśmy informowani o tym dzień przed narzuconym rozpoczęciem urlopu. Czy jest to zgodne z Kodeksem pracy i jak ma się do tego art. 81 § 1, mówiący że pracownikowi gotowemu do podjęcia pracy w czasie postoju przysługuje wynagrodzenia zgodne ze stawką zaszeregowania? Jeśli pracodawca ma takie prawo, to jaką część urlopu może „zabrać” pracownikowi?

więcej ››

Urlop macierzyński po urlopie wychowawczym

Mam pytanie hipotetyczne. Przypuśćmy, że będąc na urlopie wychowawczym zaszłabym w ciążę. Jak wtedy prawnie wyglądałaby moja sytuacja? Czy po urodzeniu dziecka na urlopie wychowawczym miałabym prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego? I czy należałby mi się kolejny urlop wychowawczy?

więcej ››

Pierwsza praca – pierwszy urlop

Od 1999 r. do 2001 r. byłam rolnikiem ubezpieczonym w KRUS-ie. W 2001 r. zaczęłam studia, które ukończyłam w 2006 r. Swoją pierwszą umowę o pracę podpisałam 1 czerwca 2008 r. – na okres próbny, a od 1 września mam umowę o pracę na dwa lata. Nie potrafię poradzić sobie z wyliczeniem mojego obecnego i przyszłego urlopu. Czy czas, kiedy byłam „krusowcem” również liczy mi się jako przepracowany?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »