Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

• Autor: Dorota Kriger

Czy po skończonym urlopie wychowawczym należy mi się urlop wypoczynkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego

W przypadku pracowników powracających z urlopu wychowawczego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, odnoszące się do urlopów proporcjonalnych, udzielanych przez kolejnego pracodawcę pracownikowi, z którym wcześniej rozwiązano stosunek pracy. Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników, których urlop wychowawczy trwał dłużej niż 1 miesiąc (art. 1552 § 1 pkt 2 K.p.).

Jeżeli pracownik wraca z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym go rozpoczął, pracodawca proporcjonalnie obniża mu urlop wypoczynkowy za dany rok. Chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Urlop wypoczynkowy obniżany jest za każdy miesiąc nieobecności, zgodnie z zasadą, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1552a § 1 w zw. z art. 1553 K.p.).

Jeżeli pracownik rozpoczyna urlop wychowawczy w jednym roku, a wraca z niego w latach następnych, także przysługuje mu, w roku powrotu do pracy, urlop proporcjonalny, udzielany zgodnie z art. 1551 § 1 pkt 2 K.p.

Zgodnie z tym przepisem w roku kalendarzowym, w którym pracownik powraca do pracy po urlopie wychowawczym, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Ustalenia te nie dotyczą urlopu zaległego, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Niewykorzystany urlop należy się pracownikowi w pełnym wymiarze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »