Urlop w celu opieki nad dzieckiem do lat 14

• Autor: Dorota Kriger

Czy pracodawca może mi odmówić przysługującego mi urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14? Jego argumentacja jest taka, że „nie da, ponieważ do końca listopada przebywałam na urlopie macierzyńskim”.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop w celu opieki nad dzieckiem do lat 14

2 dni urlopu na opiekę nad dzieckiem

Zgodnie z art. 188 K.p. pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do zwolnienia od pracy na 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prawo to nie jest jednak bezwarunkowe i pracodawca w uzasadnionej sytuacji może odmówić pracownikowi skorzystania z tego uprawnienia.

Przede wszystkim pracownik, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, powinien udokumentować ten fakt. Powinien również przedłożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze i sposobie wykorzystania uprawnień wynikających z art. 188 K.p.

Co do sposobu wykorzystania uprawnienia – dwa dni opieki, o których mowa wyżej, mogą być wykorzystane w trakcie roku tylko przez jednego z pracujących rodziców lub opiekunów, dopuszczalne jest też wykorzystanie po jednym dniu przez oboje rodziców (opiekunów).

Czy pracodawca może odmówić 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem?

Pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia dwóch dni wolnych (lub dnia), jeśli spełnione są wyżej wymienione warunki.

Jeśli zaś pracownik nie dostarczył niezbędnych dokumentów bądź wychowywane przez niego dziecko skończyło 14 lat, bądź z uprawnienia w ciągu danego roku skorzystał drugi zatrudniony rodzic/opiekun (lub sam pracownik w poprzednim zakładzie pracy) – pracodawca nie jest obowiązany do udzielenia dni opieki.

Powrót w danym roku z urlopu macierzyńskiego nie może być powodem odmowy udzielenia dni wolnych w tym samym roku – pobyt na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, a nawet bezpłatnym nie pozbawia pracownika uprawnień, o jakich mowa w art. 188 K.p.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »