Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop uzupełniający

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-12-11

Obecnie mam 20 dni urlopu. Ukończyłem liceum ogólnokształcące, następnie odbyłem staż (pół roku) i przygotowanie zawodowe (też pół roku). Później pracowałem już na pełny etat i w grudniu minie pięć lat od rozpoczęcia mojej pracy. Czy staż i przygotowanie zawodowe należy uwzględnić przy obliczaniu wymiaru urlopu? Czy w grudniu dostanę dodatkowo 6 dni urlopu? Według moich obliczeń: 4 + 0,5 + 0,5 + 5 = 10. Czy ww. równanie jest poprawne?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wliczane są nie tylko okresy zatrudnienia czy ukończone szkoły. Uwzględnia się także i inne okresy, które zgodnie z przepisami prawa pracy mają wpływ na świadczenia pracownicze.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 41 ust. 1 (tzn. szkolenia), art. 53 ust. 6 (staż) i art. 53g ust. 1 (przygotowanie zawodowe) przez bezrobotnego wliczane są do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresy te więc podlegają zaliczeniu do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, ale jednocześnie w świetle art. 79 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy nie podlegają zaliczeniu w zakresie nabycia prawa do urlopu.

Osoba, która ukończyła średnią szkołę ogólnokształcącą, zgodnie z art. 155 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy (K.p.) ma staż wliczany do okresu zatrudnienia w wymiarze 4 lat.

Na podstawie podanych przez Pana informacji należy stwierdzić, że powinien Pan uzyskać prawo do 26 dni urlopu w grudniu roku bieżącego, a to oznacza, że będzie Pan miał prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni. Wynika tak z art. 158 K.p. Zgodnie z nim pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Aby pracodawca mógł prawidłowo naliczyć i udzielić urlopu, należy sprawdzić, czy dostarczył Pan wszystkie dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i zatrudnienie oraz inne okresy, takie jak odbywanie stażu.

Warto wiedzieć, że na urlop uzupełniający może liczyć też pracownik, który z opóźnieniem dostarczył dokumenty potwierdzające staż uprawniający go do dłuższego urlopu. Pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca uzna te dokumenty i ponownie ustali wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Z uchwały Sądu Najwyższego z 27 lutego 1985 r. (sygn. akt III PZP 6/85) wynika, że pracodawca powinien uwzględnić dostarczony dokument i dokonać przeliczenia wymiaru urlopu, korygując jego wartość na korzyść pracownika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego, w 2011 r. pracowała na 1/2 etatu, w 2012 r. od stycznia do października na 1/4 etatu. Pracodawca...

Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim

Aktualnie przebywam na urlopie rodzicielskim, potem chciałabym wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy i dopiero potem wrócić do pracy. Czy mogę liczyć...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »