Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop uzupełniający

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-12-11

Obecnie mam 20 dni urlopu. Ukończyłem liceum ogólnokształcące, następnie odbyłem staż (pół roku) i przygotowanie zawodowe (też pół roku). Później pracowałem już na pełny etat i w grudniu minie pięć lat od rozpoczęcia mojej pracy. Czy staż i przygotowanie zawodowe należy uwzględnić przy obliczaniu wymiaru urlopu? Czy w grudniu dostanę dodatkowo 6 dni urlopu? Według moich obliczeń: 4 + 0,5 + 0,5 + 5 = 10. Czy ww. równanie jest poprawne?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wliczane są nie tylko okresy zatrudnienia czy ukończone szkoły. Uwzględnia się także i inne okresy, które zgodnie z przepisami prawa pracy mają wpływ na świadczenia pracownicze.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 41 ust. 1 (tzn. szkolenia), art. 53 ust. 6 (staż) i art. 53g ust. 1 (przygotowanie zawodowe) przez bezrobotnego wliczane są do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresy te więc podlegają zaliczeniu do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, ale jednocześnie w świetle art. 79 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy nie podlegają zaliczeniu w zakresie nabycia prawa do urlopu.

Osoba, która ukończyła średnią szkołę ogólnokształcącą, zgodnie z art. 155 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy (K.p.) ma staż wliczany do okresu zatrudnienia w wymiarze 4 lat.

Na podstawie podanych przez Pana informacji należy stwierdzić, że powinien Pan uzyskać prawo do 26 dni urlopu w grudniu roku bieżącego, a to oznacza, że będzie Pan miał prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni. Wynika tak z art. 158 K.p. Zgodnie z nim pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Aby pracodawca mógł prawidłowo naliczyć i udzielić urlopu, należy sprawdzić, czy dostarczył Pan wszystkie dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i zatrudnienie oraz inne okresy, takie jak odbywanie stażu.

Warto wiedzieć, że na urlop uzupełniający może liczyć też pracownik, który z opóźnieniem dostarczył dokumenty potwierdzające staż uprawniający go do dłuższego urlopu. Pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca uzna te dokumenty i ponownie ustali wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Z uchwały Sądu Najwyższego z 27 lutego 1985 r. (sygn. akt III PZP 6/85) wynika, że pracodawca powinien uwzględnić dostarczony dokument i dokonać przeliczenia wymiaru urlopu, korygując jego wartość na korzyść pracownika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »