Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop „teoretycznie pierwszy”

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-02-06

Od 3 listopada 2008 r. mam podpisaną umowę na okres próbny. Według obliczeń mojego pracodawcy przyznano mi tylko 2 dni urlopu wypoczynkowego za 2008 r., ponieważ jest to moja pierwsza praca i żeby otrzymać 4 dni, powinnam pracować od 1 listopada. Czy mój pracodawca ma rację? Wcześniej odbyłam staż, ale tego nie zaliczono jako pierwszej pracy.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik, który podjął swoją pierwszą w życiu pracę zawodową, prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa z każdym przepracowanym miesiącem. Zasada ta obowiązuje tylko w pierwszym roku kalendarzowym, w którym podjęto pracę zawodową, i wynika z treści art. 153 § 1 Kodeksu pracy, który brzmi: „Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku”.

Po każdym miesiącu pracy pracownikowi przysługuje 1/12 jego wymiaru urlopu. Należy zwrócić uwagę, że w pierwszym roku pracy z reguły wymiar ten wynosi 20 dni (art. 154 § 1 Kodeksu pracy). Rzadkością jest, aby pracownik w pierwszym roku swojej pracy miał prawo do 26 dni urlopu. Prawo do kolejnego urlopu, udzielanego na zasadach ogólnych, pracownik nabywa w dniu 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

W przypadku urlopu w pierwszym roku pracy pracodawca nie ma obowiązku zaokrąglać w górę do pełnego dnia wyliczonego wymiaru urlopu dla danego pracownika. Oznacza to, że po każdym miesiącu pracodawca powinien udzielić 1,67 dnia urlopu (przy podstawie 20 dni), nie podwyższając tego wymiaru do 2 dni. Ponieważ wykorzystanie urlopu w ułamkach, czyli w godzinach i minutach, jest niepraktyczne i czasem niewykonalne, pracodawcy udzielają takiego urlopu w pełnych dniach, co jest korzystne dla pracownika.

Pracownik podejmujący zatrudnienie w dniu innym niż pierwszy dzień miesiąca traci w tej sytuacji część urlopu wypoczynkowego, gdyż należy przepracować pełen miesiąc, aby móc skorzystać z urlopu.

Przykładowo: pracownik, który podjął pierwsze zatrudnienie 3 listopada, prawo do urlopu nabędzie 2 grudnia. Nie będzie mógł w tym roku przepracować kolejnego pełnego miesiąca, w związku z czym za okres od 3 do 31 grudnia nie otrzyma urlopu, gdyż zgodnie z wyżej podaną zasadą od 1 stycznia nabędzie prawo do kolejnego urlopu już w pełnym wymiarze (art. 153 § 2 Kodeksu pracy). Jeśli pracodawca zatrudniłby pracownika od 1 listopada, to pracownik do końca roku przepracowałby pełne dwa miesiące, za które przysługiwałby mu urlop wynoszący 2/12 jego wymiaru.

Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz ukończonej szkoły i dotychczasowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wlicza się także okres odbywania stażu absolwenckiego przez pracownika lub też okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Nie będzie on jednak wliczony do okresu warunkującego nabycie prawa do tego urlopu (art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Oznacza to, że pracownik podejmujący pierwsze zatrudnienie po rocznym stażu i tak prawo do pierwszego w życiu urlopu w wysokości 1/12 wymiaru nabędzie po pełnym miesiącu pracy.

Zgodnie z powyższym pracodawca prawidłowo udzielił urlopu tylko za jeden przepracowany miesiąc i zastosował korzystne dla pracownika zaokrąglenie wymiaru urlopu do 2 dni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Prawidłowe wyliczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela

Mam pytanie dotyczące prawidłowego wyliczenia urlopu wypoczynkowego nauczyciela. Jeżeli ferie zimowe trwają od 01.02.2016 r. do 14.02.2016 r. to urlop...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »