Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop szkoleniowy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-10-06

Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Zaczęłam studia bez skierowania zakładu pracy, ale rok temu złożyłam podanie o dofinansowanie moich studiów i udało się. Podpisałam z pracodawcą umowę szkolną. Jednak nie ma w niej ani słowa o urlopie szkolnym. Kiedy pytam o to kierowników, otrzymuję wymijające odpowiedzi albo mówią, że skoro w umowie nic na ten temat nie ma, to nic takiego mi nie przysługuje. Usłyszałam nawet, że powinnam złożyć oddzielne podanie o przyznanie mi takiego urlopu. A jak jest naprawdę?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca powinien ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 17 i art. 94 pkt 6 K.p.). Natomiast to, na jakie ułatwienia i pomoc ze strony pracodawcy może liczyć szkolący się pracownik zależy od tego, czy został skierowany na naukę, czy też podjął ją z własnej inicjatywy.

Zasady udzielania wsparcia uczącemu się pracownikowi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. Jednak zasady te obowiązują pracodawcę tylko wtedy, jeśli to on skierował pracownika do nauki w formach szkolnych (np. w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych) lub pozaszkolnych (np. studia podyplomowe, kursy, seminaria, staże itp.).

Jeśli nauka została podjęta z inicjatywy pracownika – a więc jak w Pani przypadku – pracodawca może udzielić Pani urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego na naukę. Nauka i związane z nią koszty (np. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, zakupu podręczników, tzw. czesne) także mogą być ponoszone w całości lub części przez zakład pracy po zawarciu stosownego porozumienia.

Pracodawca nie ma jednak obowiązku udzielać płatnego urlopu szkoleniowego, czy też zwalniać pracownika z części dnia pracy za wynagrodzeniem. Identycznie sprawa przedstawia się z udzieleniem urlopu bezpłatnego – pracodawca może udzielić go na wniosek pracownika, jednak nie jest do tego zobowiązany.

Zawarcie z Panią umowy o dofinansowanie studiów to nie to samo, co skierowanie przez pracodawcę na studia. W związku z tym, iż w umowie brak danych na temat dodatkowych przywilejów, np. urlopu szkoleniowego, nie może Pani domagać się od pracodawcy udzielenia takiego urlopu. Ma Pani oczywiście prawo wyjść z taką propozycję, a jeśli pracodawca ją zaakceptuje, w drodze stosownego porozumienia możecie ustalić wymiar takiego zwolnienia (ilość godzin lub dni urlopu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Udzielenie zaległego urlopu przez pracodawcę bez uzgodnienia terminu

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony. Za 2016 rok należy mi się zaległy urlop – 8 dni. Czy pracodawca może udzielić mi tego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »