Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop proporcjonalny czy pełny?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-04-13

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego należy się osobie, która 15 marca nabywa prawa emerytalne? Zgodnie z interpretacją Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach należy się 26 dni urlopu wypoczynkowego (http://www.gornik.info.pl/index.php/home/temat-numeru/283-urlop-proporcjonalny-czy-pelny). Niestety kadrowa w moim zakładzie pracy ma odmienne zdanie i uważa, że urlop należy naliczyć proporcjonalnie.

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1503) pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. O ile więc prawo do urlopu w pierwszym kalendarzowym roku pracy powstaje z upływem określonego czasu, a więc „z dołu”, o tyle prawo do urlopów kolejnych uwarunkowane jest rozpoczęciem następnego roku kalendarzowego, przy założeniu, że pracownik w dniu 1 stycznia pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego następuje w pierwszym dniu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, przy czym wymiar tego urlopu będzie wymiarem proporcjonalnym. To, że urlop kolejny jest nabywany „z góry” oznacza, że pracownik z dniem 1 stycznia ma prawo do pełnego, przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może ograniczyć wymiar urlopu kolejnego jedynie wtedy, gdy podstawą zatrudnienia pracownika jest terminowa umowa o pracę, która rozwiązuje się przed końcem danego roku kalendarzowego lub jeżeli wiadome jest, że dojdzie do rozwiązania łączącej strony umowy ze względu na złożone już oświadczenie woli prowadzące do tego skutku (np. pracownik wypowiedział umowę o pracę w grudniu poprzedniego roku, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z końcem marca).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1997 r. (III ZP 26/97) w przypadku rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania z tego powodu urlopu wypoczynkowego nabytego w pełnym wymiarze (art. 153 § 3 K.p.) pracownikowi przysługuje od dotychczasowego pracodawcy ekwiwalent pieniężny odpowiadający urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy, także w sytuacji, gdy nastąpiło to w związku z nabyciem przez pracownika uprawnień emerytalnych (art. 171 § 1 K.p. w związku z art. 1551 § 1 pkt 1 K.p.).

Podsumowując – zgadzam się z opinią Okręgowego Inspektoratu Pracy, zgodnie z którą pracownik, nawet jeśli w marcu nabywa uprawnienia emerytalne może w styczniu wykorzystać cały przysługujący mu w danym roku urlop, gdyż samo nabycie uprawnień nie oznacza jeszcze, że pracownik rozwiąże stosunek pracy. Jedynym przypadkiem, gdy taki urlop by mu nie przysługiwał byłaby sytuacja, w której pracownik już w styczniu lub wcześniej złożyłby oświadczenie, że z dniem nabycia prawa do emerytury rozwiązuje stosunek pracy (a więc złożył wypowiedzenie lub zawarł porozumienie stron z pracodawcą).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »