Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop proporcjonalny czy pełny?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-04-13

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego należy się osobie, która 15 marca nabywa prawa emerytalne? Zgodnie z interpretacją Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach należy się 26 dni urlopu wypoczynkowego (http://www.gornik.info.pl/index.php/home/temat-numeru/283-urlop-proporcjonalny-czy-pelny). Niestety kadrowa w moim zakładzie pracy ma odmienne zdanie i uważa, że urlop należy naliczyć proporcjonalnie.

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1503) pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. O ile więc prawo do urlopu w pierwszym kalendarzowym roku pracy powstaje z upływem określonego czasu, a więc „z dołu”, o tyle prawo do urlopów kolejnych uwarunkowane jest rozpoczęciem następnego roku kalendarzowego, przy założeniu, że pracownik w dniu 1 stycznia pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego następuje w pierwszym dniu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, przy czym wymiar tego urlopu będzie wymiarem proporcjonalnym. To, że urlop kolejny jest nabywany „z góry” oznacza, że pracownik z dniem 1 stycznia ma prawo do pełnego, przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może ograniczyć wymiar urlopu kolejnego jedynie wtedy, gdy podstawą zatrudnienia pracownika jest terminowa umowa o pracę, która rozwiązuje się przed końcem danego roku kalendarzowego lub jeżeli wiadome jest, że dojdzie do rozwiązania łączącej strony umowy ze względu na złożone już oświadczenie woli prowadzące do tego skutku (np. pracownik wypowiedział umowę o pracę w grudniu poprzedniego roku, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z końcem marca).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1997 r. (III ZP 26/97) w przypadku rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania z tego powodu urlopu wypoczynkowego nabytego w pełnym wymiarze (art. 153 § 3 K.p.) pracownikowi przysługuje od dotychczasowego pracodawcy ekwiwalent pieniężny odpowiadający urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy, także w sytuacji, gdy nastąpiło to w związku z nabyciem przez pracownika uprawnień emerytalnych (art. 171 § 1 K.p. w związku z art. 1551 § 1 pkt 1 K.p.).

Podsumowując – zgadzam się z opinią Okręgowego Inspektoratu Pracy, zgodnie z którą pracownik, nawet jeśli w marcu nabywa uprawnienia emerytalne może w styczniu wykorzystać cały przysługujący mu w danym roku urlop, gdyż samo nabycie uprawnień nie oznacza jeszcze, że pracownik rozwiąże stosunek pracy. Jedynym przypadkiem, gdy taki urlop by mu nie przysługiwał byłaby sytuacja, w której pracownik już w styczniu lub wcześniej złożyłby oświadczenie, że z dniem nabycia prawa do emerytury rozwiązuje stosunek pracy (a więc złożył wypowiedzenie lub zawarł porozumienie stron z pracodawcą).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »