Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

Dariusz Kostyra • Opublikowane: 2008-03-14

3 marca 2008 r. urodziło mi się dziecko. Przebywałem wówczas na urlopie wypoczynkowym, ustalonym do 7 marca 2008 r. Następnie na okres od 5 do 18 marca dostałem zwolnienie z tytułu opieki nad żoną. Pracodawca poinformował mnie, że mój urlop wypoczynkowy jest nadrzędny i go tracę, zaś urlop okolicznościowy muszę wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od urodzenia dziecka. Czy pracodawca ma rację?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie urlopów okolicznościowych zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r., dotyczącym sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy.

Paragraf 1 tego rozporządzenia określa przyczyny usprawiedliwionej nieobecność pracownika w pracy, a więc takie, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy, wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za wystarczające.

Pracodawca zobowiązany jest m.in. do zwolnienia pracownika na czas obejmujący 2 dni w przypadku urodzenia dziecka.

Podstawa do udzielenia zwolnienia istnieje tylko przez taki okres, w jakim możliwe jest uczestniczenie pracownika w załatwieniu związanych z nią spraw. Konieczny jest również związek czasowy i przyczynowy z załatwieniem formalności.

Zwolnienie może zostać udzielone jedynie w dni, w których pracownik ma wykonywać pracę. Nie może zostać udzielone w okresie korzystania pracownika z urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego lub innego zwolnienia z pracy.

Warto jednak zaznaczyć, iż rozporządzenie nie określa sztywno dokonania tego rodzaju czynności, np. w przypadku urodzenia dziecka wydaje się, iż okolicznościami uzasadniającymi udzielenie urlopu będę również takie czynności jak zameldowanie dziecka, uzyskanie aktów urodzenia, etc.

W art. 166 Kodeksu pracy ustawodawca wymienił sytuacje, w których nie wykorzystaną część urlopu  pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Okoliczności te stanowią katalog zamknięty i zalicza się do nich:

·                         czasową niezdolność do pracy w skutek choroby,

·                         odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,

·                         odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

·                         urlop macierzyński.

Wskazany przepis wymienia w sposób wyczerpujący okoliczności uniemożliwiające pracownikowi wykorzystanie w całości urlopu wypoczynkowego. Jakakolwiek inna sytuacja, zaistniała w czasie urlopu pracownika i usprawiedliwiająca jego nieobecność w pracy (np. opieka nad chorym członkiem rodziny), nie uzasadnia żądania udzielenia niewykorzystanej części urlopu w terminie późniejszym, mimo że stanowi przyczynę, dla której dopuszczalnym jest przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego (art. 164 K.p.), bądź nierozpoczynanie urlopu (art. 165 K.p.).

Wystąpienie wskazanych okoliczności w trakcie wypoczynku pracownika przekreśla cel, jakiemu urlop winien służyć. Dlatego ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego w „terminie późniejszym”, nie precyzując jednak tego zwrotu.

Reasumując, w przypadku opieki na członkiem rodziny, niestety – pracodawca ma rację; w przypadku urlopu okolicznościowego sprawa jest dyskusyjna i mogą powstać okoliczności, które, pomimo upływu czasu, mają ścisły związek przyczynowy i czasowy z urodzeniem dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »