Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop nauczyciela pracującego w punkcie przedszkolnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-08-07

Pracuję w punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej. Zostałam tu przeniesiona z innej szkoły. Dyrektor twierdzi, że mam prawo tylko do 35 dni urlopu. Czy ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego”.

Z kolei w myśl § 1 rozporządzenia MEN z dnia 27.05.2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz. 693) „wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach: punktach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący; zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej »zespołami«, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący”.

Przedszkola są pierwszym typem jednostek organizacyjnych, które zostały wymienione jako element systemu oświaty. Jak wynika z ustawy, świadczą one usługi opieki nad dziećmi i wychowania dzieci zasadniczo w wieku od lat 3 do 6.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest zorganizowany tak jak praca przedszkola, co oznacza, że zachowuje ona swoje odrębności programowe. Oddział przedszkolny nie jest klasą – jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle odpowiedniej ustawy nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej, która obejmuje klasy I–III (I etap edukacyjny) i IV– VI (II etap edukacyjny).

W związku z powyższym oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest oddziałem, w którym obowiązuje prawo dotyczące przedszkoli, a nauczyciele zatrudnieniu w tym oddziale mają status nauczycieli przedszkoli. A zatem wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest taki sam jak w przedszkolach. To oznaczałoby również, że nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela). 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Jestem w drugiej ciąży. Pracuję na umowę i przysługuje mi zasiłek macierzyński. Chciałabym jednak dobrowolnie z niego zrezygnować, by móc...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »