Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop na umowie na zastępstwo na pół etatu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-06-24

Pracuję na rok na umowie na zastępstwo na 1/2 etatu. Ile dni urlopu mi przysługuje – 13? Co oznacza „przeliczanie urlopu na godziny”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 153 § 2 ustawy Kodeks pracy prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym podjął pierwszą pracę.

Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego również pracownikom zatrudnionym na część etatu ma zastosowanie zasada, że urlopu udziela się pracownikowi na dni pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w tym dniu.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie wymienionego wyżej przepisu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlopu udziela się w dniach, lecz rozlicza się ten urlop w godzinach. Przy udzielaniu urlopu obowiązuje zasada, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu i wykonuje pracę przez 3 dni w tygodniu po kilka godzin, to urlopu należy mu udzielić na dni, które są dla niego dniami pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy tego pracownika w tym dniu – w tym przypadku 8 godzinom.

W przypadku pracownika ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat przysługuje mu 26 dni urlopu. Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu przysługuje 13 dni, z tym że dla niego urlop wyliczany jest w godzinach, czyli de facto 13 dni razy 8 godzin (jeden dzień pracy odpowiada 8 godzinom). To daje 104 godziny urlopu.

Udzielenie urlopu pracownikom na faktyczne dni ich pracy oznacza skorzystanie przez nich z pewnej liczby realnych dni wolnych od pracy. Nie stoi to w sprzeczności z zasadą co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu, gdyż de facto do owych 14 dni wlicza się przecież także dni wolne od pacy.

Co do zasady przysługuje więc Pani 13 dni urlopu, ale będzie on udzielany tylko na dni, w których powinna Pani być w pracy. Jeśli wiec Pani pracuje na przykład tylko przez 3 dni w tygodniu, nie musi Pani brać urlopu na 5 dni tygodnia, a jedynie na owe 3. Jeśli pracuje Pani każdego dnia po 4 godziny – na tyle godzin udzieli Pani urlopu pracodawca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dodatkowy urlop wychowawczy a niepełnosprawne dziecko

Moja 4-letnia córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności. W pełnym wymiarze wykorzystałam urlop macierzyński, potem wypoczynkowy i wychowawczy. Urlop...

 

Urlop macierzyński ? jak go otrzymać, jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy?

Urlop macierzyński ? jak go otrzymać, jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy?

To będzie mój pierwszy urlop macierzyński i zupełnie nie wiem, co i gdzie załatwiać. Za kilka dni będę rodzić. Jestem zatrudniona na czas nieokreślony i...

Zwolnienie lekarskie po urlopie macierzyńskim

Jestem nauczycielem. Od 16 lipca byłam na zwolnieniu lekarskim. Od 5 września przebywam na urlopie macierzyńskim. W tym roku na feriach byłam na urlopie...

 

Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu

Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu

Zatrudniam pracownika na 1/8 etatu. Pracownik pracuje tylko jeden dzień w tygodniu przez 5 godzin. Ile należy się urlopu dla zatrudnionego na 1/8 etatu?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »