Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop macierzyński a umowa na zastępstwo

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2008-11-17

Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim. Moja firma zatrudniła na ten czas osobę na zastępstwo. Przepracowała ona 5 dni i poszła na zwolnienie. 10 października kończy mi się urlop macierzyński i od 13 planuję wykorzystać urlop wypoczynkowy. Mój bezpośredni przełożony zadzwonił dzisiaj do mnie i poprosił, żebym 13 przyjechała do pracy i podpisała listę (nie pracując, mam ją jedynie podpisać), a urlop wzięła od 14. Podobno dział kadr twierdzi, że tylko w ten sposób – jeżeli pojawię się na jeden dzień w pracy – mogą rozwiązać umowę z moją zastępczynią. Mnie nie podoba się ten pomysł, między innymi dlatego, że nie chciałabym mieć później z tego powodu jakiś nieprzyjemności (np. ktoś mi zarzuci porzucenie miejsca pracy). Stąd moje pytania: 1) Czy pracodawca nie może rozwiązać umowy z 3-dniowym wypowiedzeniem, w końcu jest to umowa na czas określony? 2) Czy nie można w opisanym wypadku zastosować art. 53 Kodeksu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pani pierwsze pytanie informuję, że owszem, pracodawca może rozwiązać umowę z 3-dniowym wypowiedzeniem. Wynika to z treści art. 331 Kodeksu pracy, w którym znajdujemy, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa wynosi trzy dni robocze. Zgodnie z tym przepisem pracodawca może wypowiedzieć umowę na czas w każdej chwili. Nie musi podawać przyczyn wypowiedzenia.

Co do pytania drugiego to – o ile zostaną spełnione warunki z art. 53 Kodeksu pracy – pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli nieobecność pracownika zatrudnionego na zastępstwo związana jest z chorobą, to możliwość rozwiązania umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia jest uzależniona od okresu nieobecności pracownika z powodu choroby.

Zgodnie z art. 53 § 1 K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Jeżeli zwolnienie lekarskie pracownicy zatrudnionej na czas zastępstwa wynika z tego, że jest ona w ciąży, to zgodnie z art. 177 § 1 K.p. pracodawca nie może jej wypowiedzieć umowy o pracę ani jej rozwiązać.

Zgodnie z art. 177 § 31 Kodeksu pracy umowa na czas zastępstwa nie przedłuża się do dnia porodu w wypadku, gdy pracownica jest w ciąży, tak jak jest to w wypadku umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, które ulegałyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »