Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop i dni ustawowo wolne od pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-01-29

Pracuję w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Działa on w systemie całorocznym, w trybie ciągłym (24 godz. na dobę). Jestem wychowawcą i mam 35 dni urlopu. Czy przy 5 dniach wolnego w święta (22–28 grudnia), dni świąteczne – a więc ustawowo wolne od pracy – są wliczane w pobrany urlop? Pracodawca upiera się, że tak, a ja mam wątpliwości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Do nauczycieli szkół i placówek nieferyjnych zastosowanie ma praktycznie jeden przepis szczególny – art. 64 ust. 3 KN. Zgodnie z nim nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Wymiar ten jest niezależny od stażu pracy. Każdy nauczyciel nabywa od początku zatrudnienia w szkole urlop we wskazanym wymiarze. Jednakże odpowiednio w zakresie urlopu wypoczynkowego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Dla nauczycieli szkół nieferyjnych zastosowanie ma też zasada z art. 1542 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którą urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zakłada się przy tym, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Przejście z urlopu wypoczynkowego określonego w tygodniach (do dnia 31 grudnia 2000 r. urlop wynosił 7 tygodni) na urlop w wymiarze 35 dni roboczych położyło kres wcześniejszym problemom związanym z udzielaniem urlopów tej grupie nauczycieli. Wymiar urlopu liczony w tygodniach oznaczał, że obejmował on również soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Powodowało to problemy w razie konieczności udzielenia nauczycielowi w szczególnej sytuacji urlopu w innym wymiarze niż tygodniowy. Szczególnie wiele kontrowersji występowało w związku ze stosowaniem zasady proporcjonalności w razie nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego.

Obecnie regulacja w tym zakresie znajduje się w komentowanym przepisie KN i nie ma wątpliwości, iż w takim przypadku nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego obejmującego tylko dni, które dla niego są dniami pracy.

Jeśli więc z przyjętego w zakładzie pracy system wynika, że dni świąteczne są dla Pastwa dniami pracy – urlop obejmuje także te dni. Jeśli jednak te dni są dla Państwa ustawowo wolne od pracy – urlop obejmuje tylko dni, w których Państwo mieli pracować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odmowa udzielenia dni opieki nad dzieckiem we wskazanym terminie

Odmowa udzielenia dni opieki nad dzieckiem we wskazanym terminie

Pracodawca odmówił mi podpisania dni opieki nad dzieckiem, mimo że złożyłam wniosek kilka dni wcześniej. Czy miał do tego prawo?

Ciąża na urlopie wychowawczym a powrót do pracy

Ciąża na urlopie wychowawczym a powrót do pracy

Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym, który kończy się planowo za 2 miesiące. Jednak zaszłam w ciążę i mój powrót do pracy prawdopodobnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »