Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla wspólnika i nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-01

Czy będąc czynnym nauczycielem z 22-letnim stażem pracy, przysługuje mi urlop dla poratowania zdrowia? Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim w związku z przewlekłymi chorobami. Jednocześnie jestem wspólnikiem spółki jawnej. Jaka jest możliwość otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia w tym przypadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela wynika z artykułu 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Zgodnie z jego treścią nauczycielowi „zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, przy czym do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres”.

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Zgodnie z ustępem 7 powołanego artykułu w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej.

W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Przy czym przyjmuje się, iż inna działalność zarobkowa to osiąganie jakiegokolwiek przychodu na podstawie stosunku pracy, a także wszelkich umów cywilnoprawnych. Dla możliwości odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia nie ma znaczenia moment nawiązania odrębnego stosunku prawnego, będącego dla nauczyciela źródłem dodatkowego dochodu, a jedynie fakt jego istnienia w momencie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Wspólnik nie jest tez związany ze spółką umową o pracę.

Zatem rozstrzygające będzie stwierdzenie, czy osiąga Pan z samego faktu bycia wspólnikiem spółki jawnej przychód, co wykluczałoby możliwość udzielenia tego urlopu w ogóle.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ochrona po urlopie macierzyńskim

Czy pracodawca może mnie zwolnić po macierzyńskim? Jeśli nie, to jaki jest okres ochrony po powrocie do pracy? Wracam po macierzyńskim 01.2010 r. Umowę mam na...

 

Przymusowy urlop w okresie wypowiedzenia

Otrzymałam wypowiedzenie, w którym wójt gminy poinformował mnie, że jestem zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do...

 

Praca 14 godzin na dobę z jednodniową przerwą ? planowanie urlopu

Rozliczany jestem według 8-godzinnego systemu pracy, chociaż pracuję po 14 godzin co drugi dzień. Zatem według jakiego systemu urlopowego powinienem planować...

 

Urlop rodzicielski a druga ciąża

Obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim. Dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży i po skończonym rodzicielskim chciałabym przejść na L-4....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »