Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urlop dla pracownika na umowie na zastępstwo

Autor: Dorota Kriger

Pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę zastępstwo za pracownika, który powróci do pracy 1 września. Czy pracodawca może wysłać pracownika na niewykorzystany urlop, aby nie musiał wypłacać mu ekwiwalentu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Urlop dla pracownika na umowie na zastępstwo

Czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop w wyznaczonym przez siebie terminie?

Pracodawca samodzielnie nie może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy. Samodzielnie – to znaczy bez wniosku pracownika w tej sprawie lub gdy termin urlopu nie jest zgodny z planem urlopów (art. 163 § 1 i § 11 K.p.).

Od powyższej zasady istnieje wyjątek – zgodnie z art. 1671 K.p. pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop bieżący oraz zaległy w okresie wypowiedzenia.

W przypadku umowy na zastępstwo okres wypowiedzenia jest bardzo krótki, wynosi on bowiem tylko 3 dni (art. 331 K.p.). W przypadku gdy na umowie o pracę na zastępstwo jest wskazany dzień, do którego pracownik zastępuje nieobecnego pracownika, okres wypowiedzenia może w ogóle nie wystąpić, gdyż umowa w takim przypadku rozwiąże się z dniem wskazanym na umowie, który jest też dniem powrotu zastępowanego pracownika.

Urlop w okresie wypowiedzenia

Zgodnie z powyższym pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop bez porozumienia z pracownikiem w tej sprawie, chyba że urlop ten będzie przypadał w okresie wypowiedzenia. Ze względu na krótki okres wypowiedzenia pracownik może jednak nie zdążyć wykorzystać całego urlopu. Możliwe jest też wysłanie pracownika na urlop, jeśli termin jego wykorzystania będzie zgodny z terminami wskazanymi w planie urlopów.

Pracodawca może w zaistniałej sytuacji spróbować porozumieć się z pracownikiem oraz uzgodnić z nim termin urlopu, lecz nie może nakazać temu pracownikowi, aby wykorzystał urlop. Jeśli między pracownikiem i pracodawcą nie będzie porozumienia i pracownik nie wykorzysta urlopu – pracodawca będzie zobowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info