Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla pracownika na umowie na zastępstwo

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-08-05

Pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę zastępstwo za pracownika, który powróci do pracy 1 września. Czy pracodawca może wysłać pracownika na niewykorzystany urlop, aby nie musiał wypłacać mu ekwiwalentu?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca samodzielnie nie może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy. Samodzielnie – to znaczy bez wniosku pracownika w tej sprawie lub gdy termin urlopu nie jest zgodny z planem urlopów (art. 163 § 1 i § 11 K.p.).

Od powyższej zasady istnieje wyjątek – zgodnie z art. 1671 K.p. pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop bieżący oraz zaległy w okresie wypowiedzenia.

W przypadku umowy na zastępstwo okres wypowiedzenia jest bardzo krótki, wynosi on bowiem tylko 3 dni (art. 331 K.p.). W przypadku gdy na umowie o pracę na zastępstwo jest wskazany dzień, do którego pracownik zastępuje nieobecnego pracownika, okres wypowiedzenia może w ogóle nie wystąpić, gdyż umowa w takim przypadku rozwiąże się z dniem wskazanym na umowie, który jest też dniem powrotu zastępowanego pracownika.

Zgodnie z powyższym pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop bez porozumienia z pracownikiem w tej sprawie, chyba że urlop ten będzie przypadał w okresie wypowiedzenia. Ze względu na krótki okres wypowiedzenia pracownik może jednak nie zdążyć wykorzystać całego urlopu. Możliwe jest też wysłanie pracownika na urlop, jeśli termin jego wykorzystania będzie zgodny z terminami wskazanymi w planie urlopów.

Pracodawca może w zaistniałej sytuacji spróbować porozumieć się z pracownikiem oraz uzgodnić z nim termin urlopu, lecz nie może nakazać temu pracownikowi, aby wykorzystał urlop. Jeśli między pracownikiem i pracodawcą nie będzie porozumienia i pracownik nie wykorzysta urlopu – pracodawca będzie zobowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »