Urlop w pierwszym roku pracy

• Autor: Dorota Kriger

Rozpocząłem pracę 3 grudnia (pierwszy roboczy dzień miesiąca). Posiadam umowę na rok. Przyznano mi 19 dni urlopowych. Na pytanie, dlaczego nie przysługuje mi 20 dni, otrzymałem odpowiedź, że ponieważ jest to moja pierwsza praca, to prawa do urlopu nabyłem dopiero po 30 przepracowanych dniach. Czy faktycznie nie przysługuje mi urlop za grudzień poprzedniego roku, ewentualnie ekwiwalent?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop w pierwszym roku pracy

Podjęcie pierwszej pracy a liczba dni przysługującemu pracownikowi urlopu

Za grudzień ubiegłego roku rzeczywiście nie przysługuje Panu urlop ani ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy (K.p.): „pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego pełnego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku". Powyższe oznacza, że po każdym pełnym przepracowanym miesiącu pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze 1/12 przysługującego mu wymiaru rocznego.

W przypadku niepełnych miesięcy pracy, gdy do stażu liczona jest przepracowana część miesiąca, za miesiąc należy przyjąć 30 dni. W każdym innym przypadku za miesiąc przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Przykładowo: pracownik zatrudniony 5 lutego prawo do urlopu wypoczynkowego nabędzie po przepracowaniu 30 dni, czyli 4 marca, pracownik zaś zatrudniony 1 lutego prawo do urlopu nabędzie już 28 lutego.

Jednak pracownik, który podjął swoją pierwszą pracę 3 grudnia ubiegłego roku, niestety nie otrzyma urlopu za pierwszy miesiąc pracy, gdyż nie było możliwe przepracowanie tego miesiąca w całości w rozumieniu powyższych zapisów (umowa od 3, a nie od 1 dnia grudnia), od stycznia zaś kolejnego roku kalendarzowego temu pracownikowi powinien już przysługiwać normalny urlop (art. 153 § 2 K.p.), ustalony w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w tym roku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak obliczyć urlop jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy nie trwa pełen rok?

Jeśli zatrudnienie w roku bieżącym u danego pracodawcy nie trwa przez pełen rok, to zgodnie z art. 1551 § 1 K.p.: „w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi będzie przysługiwał urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego”.

Licząc wymiar urlopu w danym roku w sposób wskazany w art. 1551 § 1 K.p. należy pamiętać o art. 1552a § 2 K.p., zgodnie z którym: „niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca". Niestety zapis ten nie dotyczy pierwszego roku pracy.

Podsumowując, urlop w pierwszym roku pracy przysługuje za każdy przepracowany pełny miesiąc pracy i udzielany jest pracownikowi „z dołu”, czyli po upływie odpowiednio miesiąca kalendarzowego lub okresu 30 dni – przy zatrudnieniu w trakcie trwającego już miesiąca, dlatego też za grudzień ubiegłego roku nie przysługuje Panu urlop. W tym roku zaś ma Pan prawo do „normalnego” urlopu, ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w tym roku. Jeśli w tym roku będzie Pan zatrudniony do np. 2 grudnia, to pracodawca będzie zobowiązany udzielić Panu urlopu w wymiarze 20 dni (przy wymiarze 20-dniowym lub w wyjątkowych przypadkach – 26-dniowym), a jeśli zatrudniony Pan będzie do końca listopada, to za okres proporcjonalnie krótszy, czyli za 11 miesięcy – odpowiednio 19 bądź 24 dni.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »