Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop rodzicielski dla męża-nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-04-26

Jestem nauczy dyplomowanym i chciałbym wziąć urlop rodzicielski, by uniknąć zwolnienia z pracy. W związku z tym zwracam się o poradę, w jaki sposób mam wykorzystać ten urlop. Córka urodziła mi się 23.10.2016 r., żona z dniem 11.03.2017 kończy 20-tygodniowy urlop macierzyński i wraca do pracy. Czy muszę rozpocząć urlop rodzicielski z dniem 12.03.2017 r.? Do kiedy musi trwać mój urlop, by uniknąć wypowiedzenia w tym roku szkolnym, aby zostało mi go jak najwięcej na przyszły rok? Czy wniosek o udzielenie urlopu muszę złożyć najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1821d ustawy Kodeks pracy „urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu”.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia..

Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni.

Słowem – nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystał Pan urlop rodzicielski w częściach, przy czym pierwsza część musi trwać co najmniej 6 tygodni i przypadać od razu po macierzyńskim (czyli od 12.03). Kolejne części mogą trwać minimalnie 8 tygodni.

Ruch kadrowy w szkołach kończy się 31 maja, to tego dnia można wręczyć ostatnie wypowiedzenia z powodów organizacyjnych (a zakładam, że tego właśnie wypowiedzenia chce Pan uniknąć). Dlatego musi Pan tak zawnioskować o urlop rodzicielski, aby do 31 maja na nim przebywać. Jeśli rozpocznie Pan urlop 12.03, to do 4.06 wykorzysta Pan 12 tygodni (urlop musi być wykorzystany w tygodniach, wiec nie może Pan o niego wnioskować do 1.06). Zostanie wiec Panu jeszcze 20 tygodni na przyszły rok.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Urlop wypoczynkowy przeliczany na godziny

Jestem pracownikiem ochrony, pracodawca rozliczał mnie z urlopu wypoczynkowego za 8 godzin dzień za dzień, mimo tego że pracuję 14 godz. dziennie,...

 

Wniosek o urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie

Miesiąc temu złożyłem wniosek o urlop wypoczynkowy od dnia 12 stycznia do 25 stycznia, który to pracodawca zatwierdził. Jednak od 4 stycznia do 11...

 

Nieudzielenie urlopu w planowanym terminie

Pracodawca odmówił mi udzielenia urlopu letniego 10-dniowego planowanego z wyprzedzeniem 3-miesięcznym. Na planie urlopów podałam inny termin niż na...

 

Nabycie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem mianowanym. Od 2009 jestem zatrudniona na czas nieokreślony, od 2011 pracuję niezmiennie na pełny etat, wcześniej było to nieco więcej...

 

Czy urlop wychowawczy rozpocznie się po skończeniu zwolnienia lekarskiego?

Do 28 lutego tego roku mam umowę o pracę. Do 22 grudnia przebywałam na urlopie macierzyńskim, w międzyczasie złożyłam wniosek o urlop...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »