Urlop na niepełnym etacie

• Autor: Adam Dąbrowski

W Rzeczpospolitej z 24.02.2004 r. stwierdzono, że urlop wypoczynkowy zamieniony na godziny nie może także przekraczać 26 dni. Tymczasem na Waszej stronie prawo-pracy.pl podawana jest zupełnie inna reguła, a mianowicie, że urlop nie może przekraczać 26 dni ale w przypadku przeliczania na godziny, nie może przekraczać 26 dni x 8 godzin. Rzeczpospolita tłumaczy, że urlop zgodnie z art. 154 § 2 K.p. nie może „puchnąć” i dlatego ucina się go do wymiaru 26 dni. Kto ma rację?
Proszę o odpowiedź na konkretnym stanie faktycznym: pracownik, 12 lat pracy, zatrudniony na ¼ etatu pracuje po 2 godziny dziennie, jak obliczyć urlop w dniach i godzinach i jak udzielać?
Dlaczego podawane są w gazetach inne interpretacje urlopowe aniżeli na Waszej stronie. Kto kogo wprowadza w błąd? My chcemy wiedzieć praktycznie jak stosować przepisy urlopowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop na niepełnym etacie

Jak obliczyć wymiar urlopu?

Odpowiadamy na wymienione pytania zbiorczo, analizujšc podany przykład.

W sytuacji pracownika z 12 letnim stażem zatrudnionego w wymiarze ¼ etatu, który pracuje po 2 godziny dziennie, należy postępować następujšco.

1. Najpierw obliczamy należny urlop wypoczynkowy:
26 dni x ¼ = 6,5 dnia.
Stosujemy tutaj postanowienie art. 154 § 1 i § 2 K.p.

2. Z uwagi na to, że w § 2 art. 154 K.p. jest wyraźny nakaz zaokršglenia powstałego z podzielenia tych wielkości urlopu, musimy w tym momencie dokonać zaokršglenia do 7 dni.

3. Zważywszy, że pracownik pracuje po 2 godziny dziennie, a nie po 8 godzin, musimy zgodnie z art. 1542 K.p. dokonać przeliczenia dni urlopu na godziny urlopu, przy zastosowaniu zasady, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Gdyby pracownik pracował po 8 godzin nie dokonywalibyśmy tego przeliczenia, gdyż byłoby ono zbędne. Wobec tego, liczymy: 7 dni urlopu x 8 godzin = 56 godzin urlopu.

4. W momencie przeliczenia ze względów celowościowych dni urlopu na godziny urlopu, posługujemy się już tylko godzinami urlopowymi, gdyż nie ma potrzeby powrotu do dni. Taki powrót do dni mógłby nas tylko skutecznie wprowadzać w błšd.

5. Udzielajšc urlopu temu pracownikowi, z ogólnej puli godzinowej odliczamy za każdy dzień urlopu po 2 godziny, ponieważ ten pracownik pracuje zawsze po 2 godziny na dobę. Tym sposobem, pracownik uzyskuje 28 faktycznych dni urlopu. Z tego faktu nie należy jednak wywodzić twierdzenia, że jego wymiar urlopu narusza art. 154 § 3 K.p. czyli maksymalny 26 dniowy wymiar.

Wynika to z prostego powodu, mianowicie przepis art. 154 § 3 K.p. dotyczy liczby dni należnego urlopu a nie liczby godzin tego urlopu. Pracownikowi wyliczyliśmy poprawnie tę liczbę dni na 7, która to wielkość oczywiście 26 nie przekracza. Dokonaliśmy także poprawnego pomnożenia tej liczby 7 dni przez 8 godzin, jak nakazuje art. 1542 § 2 K.p., gdyż to było nam potrzebne dla celów udzielania urlopu.

W jaki sposób następnie ten urlop będzie konsumowany, to zależy wyłšcznie od tego, jaki jest rozkład czasu pracy pracownika. Jeżeli pracownik będzie pracował po 7 godzin, to dostanie 8 dni wolnych, jeśli po 4 godziny, to dostanie 14 dni wolnych, jeśli po 2 godziny to dostanie 28 dni wolnych a jeśli będzie pracował po 1 godzinie to dostanie 56 dni wolnych i każdy z tych przypadków będzie odpowiadał należnej mu wielkości urlopu rozpisanego na godziny i nie naruszy żadnych przepisów.

Odmienna wykładnia namawia natomiast do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a K.p.), ponieważ pracownik zatrudniony w wymiarze ¼ etatu dostałby np. w przypadku pracy po 2 godziny, tylko 26 dni wolnych, czyli 52 godziny urlopu. Pracujšcemu po 1 godzinie przyznano by tym sposobem tylko 26 dni wolnych i tym samym 26 godzin urlopu, co w oczywisty sposób pokazuje, że takie zróżnicowanie jest to nie do przyjęcia, w sytuacji, gdy wyliczyliśmy należny wymiar godzinowy na 56 godzin urlopu.

6. Wypada jeszcze wyjaśnić, że w aktualnym systemie prawnym, nie ma organu, władnego do wydawania wišżšcej wykładni ustaw. W konsekwencji żadna z prezentowanych wykładni nie jest wišżšca. O poprawności wykładniowej świadczš natomiast przede wszystkim: poprawny warsztat teorii wykładni prawa, sprawdzalność postawionych tez w świetle wszystkich możliwych przykładów stanu faktycznego. Trzeba jednak pamiętać że zawsze po wejściu nowych przepisów będš się ścierać rożne poglšdy wykładniowe, co pozwoli na ostateczne ukształtowanie poprawnej wykładni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »