Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-02-06

Jestem nauczycielem mianowanym. Pracuję na pełnym etacie od 13 lat. Mam zamiar skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 (planuję w czasie wakacji). Od 1 września 2018 r. dyrektor zapowiada ograniczenie mi etatu do wymiaru 11/18. Czy zatem mogę pójść na urlop zdrowotny w czasie przerwy wakacyjnej (na cały rok szkolny), czyli przed 1 września, mając już pismo w ręku, że od 1 września mój etat zostanie ograniczony? Czy w związku z jego ograniczeniem przysługuje mi on w pełnym (rocznym) wymiarze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć. Wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć dotyczy chwili składania wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia i jego rozpoczęcia. To, czy później nauczycielowi zostanie ograniczone zatrudnienie, albo czy wcześniej był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie ma tu żadnego znaczenia. Jeśli więc nauczyciel złożył wniosek, będąc zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, to prawa do takiego urlopu nie nabędzie. Jeśli jednak złoży wniosek, gdy będzie zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, to należy mu takiego urlopu udzielić na okres wskazany w orzeczeniu lekarskim dotyczącym potrzeby skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Słowem – w czasie wakacji będzie Pan jeszcze zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wiec może Pan rozpocząć urlop i korzystać z niego przez rok. Nie wpłynie to jednak na ograniczenie etatu, które rozpocznie się od 1 września i wpłynie na Pana wynagrodzenie w czasie urlopu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »