Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela będącego w zarządzie sp. z o.o.?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-05-04

Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracującym w pełnym wymiarze godzin. Jednocześnie jestem w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale nie wykonuję żadnej odpłatnej pracy na rzecz tej spółki. Czy mogę otrzymać urlop dla poratowania zdrowia, będąc w zarządzie sp. z o.o.? Czy w takiej sytuacji byłyby podstawy do odwołania mnie z urlopu dla poratowanie zdrowia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

Z powyższego przepisu wynika zakaz takiej działalności nauczyciela, z której uzyskiwałby on wynagrodzenie.

Podsumowując – nie ma przeszkód do wykonywania w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia funkcji społecznych, które nie wiążą się z uzyskiwaniem zarobku, ani wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy. Samo członkostwo w spółce nie jest tożsame ani z pozostawaniem w stosunku pracy ani prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tym bardziej bycie członkiem spółki nie może być przyczyną odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »