Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upadłość i niewypłacalność pracodawcy

Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 2014-11-12

Mój były pracodawca złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Jako pracownik zostałem dołączony do listy wierzycieli zgodnie z art. 237 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sąd dał mojemu byłemu pracodawcy 3 miesiące na stworzenie nowej propozycji spłacenia wierzytelności. W międzyczasie złożyłem pozew do sądu pracy z załączonym pismem z Państwowej Inspekcji Pracy. Sąd zdecydował, że wszystkie moje wierzytelności mają być zaspokojone. Oczywiście pieniędzy nie dostałem. Złożyłem wniosek o odpis prawomocnego wyroku. Odpis jest mi potrzebny jako załącznik do wniosku o wypłatę wynagrodzeń z FGŚP. Czy w opisanej przeze mnie sytuacji mogę złożyć wniosek do FGŚP? Czy fakt, że jestem wpisany na listę wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, nie koliduje z ewentualnym złożeniem wniosku do FGŚP?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku niewypłacalności pracodawcy, a więc także w przypadku ogłoszenia jego upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 ze zmianami, dalej jako „ustawa”), pracownikowi (którym jest w szczególności osoba zatrudniona na umowę o pracę – art. 10 ustawy) przysługują określone roszczenia do upadłego. Z racji tego, że upadły nie chce lub nie może ich zaspokoić, ustawa daje pracownikowi możliwość zaspokojenia swoich roszczeń wobec upadłego pracodawcy z tzw. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 11 ustawy) – dalej jako „FGŚP”.

Zaspokojeniu podlegają w szczególności należności główne z tytułu wynagrodzenia za pracę (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zatem, odpowiadając na Pana pytania, stwierdzam, że złożenie wniosku do FGŚP nie powoduje automatycznej bezzasadności wpisu na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. To są dwie możliwości realizacji Pana uprawnień, z tym że przekazanie środków na wypłatę świadczeń lub wypłata świadczeń z FGŚP na Pana rzecz powoduje wstąpienie FGŚP (właściwego marszałka województwa działającego w imieniu tego Funduszu) w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Polega to na tym, że to, co otrzymał Pan z FGŚP, jest w dalszym ciągu długiem upadłego pracodawcy, ale nie wobec Pana, a wobec właściwego marszałka województwa (działającego w imieniu FGŚP).

Warto przy tym zwrócić uwagę, że wypłata z FGŚP nastąpić może tylko co do należności głównej (wynagrodzenia za pracę). Pozostałe należności (nawet te zasądzone wyrokiem sądowym), a więc np. odsetki za zwłokę czy koszty procesu, muszą być przez Pana dochodzone od masy upadłości w postępowaniu upadłościowym.

Konkluzje:

  1. Złożenie wniosku do FGŚP nie powoduje automatycznej bezzasadności wpisu na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
  2. Wypłata z FGŚP nastąpić może tylko co do należności głównej (wynagrodzenia za pracę).

*Stan prawny z dnia 3.09.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim

Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim

Kolega z pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim od połowy listopada do 25 marca. W styczniu wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę, kolega nie. Kadrowa...

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym (dla poratowania zdrowia) – czy ostatnio otrzymywane, czy też tylko...

Ryczałt za godziny nadliczbowe

Czy ryczałt za godziny nadliczbowe może zostać zmniejszony o dni nieobecności usprawiedliwionej (choroby, urlopy)? Czy ryczałt za godziny nadliczbowe...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »