Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Upadłość i wypowiedzenie

• Autor: Adam Dąbrowski

Czy po uznaniu przez Sąd Gospodarczy upadłości, wyznaczony przez niego Syndyk może działać natychmiast czy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku? Czy może wypowiedzieć umowę o pracę prezesowi upadłej spółki niezwłocznie czy dopiero po uprawomocnieniu wyroku? Czy prezes spółki musi być na rozprawie upadłościowej jeżeli w czasie rozprawy będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim? Czy syndyk musi czekać z wypowiedzeniem umowy o pracę z prezesem do czasu jego powrotu ze zwolnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze – „data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości”. „Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Zatem syndyk ma prawo działać z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Może wypowiedzieć umowę o pracę każdemu pracownikowi niezwłocznie po wydaniu postanowienia przez sąd.

Brak udziału dłużnika na rozprawie nie tamuje postępowania o ogłoszenie upadłości.

Na podstawie przepisu art. 411 Kodeksu pracy – w razie ogłoszenia upadłości nie stosuje się m.in. przepisu art. 41 K.p., tj. przepisu chroniącego pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy w okresie ochronnym, a takim właśnie jest okres niezdolności do pracy spowodowany chorobą.

W razie ogłoszenia upadłości pracodawcy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Zatem w przedstawionej przez Panią sytuacji syndyk nie musi czekać na zakończenie okresu ochronnego, aby móc wypowiedzieć umowę o pracę.

( Anna Jędrzejczak)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info