Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

• Autor: Marta Handzlik

Mam działalność gospodarczą. W okresie wakacyjnym chciałabym zatrudnić osobę do sprzątania domków letniskowych. Jaka powinna być w takim przypadku umowa – umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że umowa o dzieło została zawarta w dziale IV: Szczególne rodzaje sprzedaży, tytule XV: Umowa o dzieło, Kodeksu cywilnego – art. 627 do 646. Pierwszy z nich mówi, iż przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa tzw. starannego wykonania (co ją odróżnia od umowy zlecenie).

Przy czym zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło ustawodawca dopuścił możliwość zawierania tych umów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z osobami nieprowadzącymi takiej działalności, brak jest bowiem wyłączeń odnośnie do stron tych umów.

Zgodnie z art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

W mojej opinii sprzątanie po letnikach powinno być uregulowane w umowie zlecenia, a nie w umowie o dzieło, gdyż co do zasady sprzątanie nie zawiera znamion dzieła.

W takim przypadku osoba będąca zleceniobiorcą (czyli osoba, z którą Pani podpisze umowę) powinna odprowadzić składki, gdyż umowa zlecenia jest oskładkowana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info