Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-07-07

Mam działalność gospodarczą. W okresie wakacyjnym chciałabym zatrudnić osobę do sprzątania domków letniskowych. Jaka powinna być w takim przypadku umowa – umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że umowa o dzieło została zawarta w dziale IV: Szczególne rodzaje sprzedaży, tytule XV: Umowa o dzieło, Kodeksu cywilnego – art. 627 do 646. Pierwszy z nich mówi, iż przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa tzw. starannego wykonania (co ją odróżnia od umowy zlecenie).

Przy czym zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło ustawodawca dopuścił możliwość zawierania tych umów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z osobami nieprowadzącymi takiej działalności, brak jest bowiem wyłączeń odnośnie do stron tych umów.

Zgodnie z art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

W mojej opinii sprzątanie po letnikach powinno być uregulowane w umowie zlecenia, a nie w umowie o dzieło, gdyż co do zasady sprzątanie nie zawiera znamion dzieła.

W takim przypadku osoba będąca zleceniobiorcą (czyli osoba, z którą Pani podpisze umowę) powinna odprowadzić składki, gdyż umowa zlecenia jest oskładkowana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa cywilno-prawna

Jestem lekarzem. Obecnie jestem zatrudniona w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy o pracę na czas określony do 1 lipca 2019 roku. Na początku...

Praca i nauka

W listopadzie 2005 r. podpisałam z moim pracodawcą umowę dotyczącą pokrycia kosztów mojej nauki. Obowiązuje ona przez czas edukacji oraz przez dwa lata po jej...

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika...

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie...

Ustna umowa o pracę, problem z wynagrodzeniem

Ukrainka z pozwoleniem na pracę przepracowała 2 miesiące i została zwolniona. Nie otrzymała jednak wynagrodzenia, a sama umowa o pracę nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »