Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie a umowa o pracę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-28

Miałem podpisane z pracodawcą dwie umowy na czas określony. Ta druga skończyła się niedawno, a pracodawca – zamiast zaproponować mi umowę na czas nieokreślony – dał mi umowę-zlecenie na okres kilku miesięcy i zobowiązał się słownie, że kolejna umowa będzie już umową o pracę. Czy ta umowa o pracę, którą mam podpisać za kilka miesięcy, będzie tą umową na czas nieokreślony, czy przerwa w zatrudnieniu spowoduje, że „licznik” będzie bił od nowa?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zastosowanie w sytuacji opisanej w pytaniu ma art. 251 § 1 Kodeksu pracy o następującej treści: „Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca”.

Oznacza to, że przerwa w zatrudnieniu, którą spowoduje umowa-zlecenie, pozwoli pracodawcy zatrudnić pracownika, stosując ponownie umowę o pracę na czas określony. Oczywiście strony mogą inaczej zadecydować i po zakończeniu zlecenia zawrzeć umowę na czas nieokreślony, jednakże ze strony prawnej nie ma takiego wymogu wobec pracodawcy.

Wątpliwości zaś budzi zastąpienie umowy o pracę umową-zleceniem. Zgodnie z art. 22 § 12 Kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną.

Jeśli na podstawie umowy-zlecenia wykonuje się pracę określonego rodzaju taką samą jak w zakończonej umowie o pracę na rzecz tego samego pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez tego pracodawcę, a pracodawca ten zobowiązał się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem – to pracodawca, zawierając umowę-zlecenia, usiłuje ominąć prawo.

Na podstawie art. 22 § 11 Kodeksu pracy, który stanowi, że zatrudnienie w warunkach określonych jako nawiązanie stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie tegoż właśnie stosunku pracy (bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy), należy stwierdzić, iż zawarł Pan umowę o pracę, a nie umowę‑zlecenie.

Jeśli bowiem elementy umowy-zlecenia są tożsame z elementami umowy o pracę, na podstawie której był Pan zatrudniony (zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także zobowiązanie się pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem), bez znaczenia jest to, jak pracodawca nazwał aktualnie wiążącą strony umowę.

Działanie pracodawcy w takiej sytuacji jest niezgodne z prawem i zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy może zostać ukarane karą grzywny.

Art. 281: „Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

  1. zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę (...) – podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł”.

Pracownik ma także prawo zwrócić się do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy, jaki wiąże go z pracodawcą.

Uwzględniając, że dwie wcześniejsze umowy o pracę zawarto na czas określony, umowa, którą bezpodstawnie nazwano umową-zlecenia, powinna być aktualnie umową o pracę na czas nieokreślony i o taką należy wnioskować w sądzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Praca na etacie a własna firma i umowa o zakazie konkurencji

Prowadzę warsztat samochodowy i dostałem atrakcyjną ofertę pracy, również w warsztacie samochodowym. Czy mogę zatrudnić się w tej firmie, nie zamykając...

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Przerwa między dwoma umowami o pracę

Przerwa między dwoma umowami o pracę

Właśnie podpisałam czasową umowę o pracę z nowym pracodawcą. Obie strony zakładają wstępnie, że umowa ta zostanie przedłużona. Problem polega...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »