Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie a minimalne wynagrodzenie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-06-06

Jaka jest minimalna płaca, gdy pracuję na umowę-zlecenie na 1/2 etatu?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Przepisy Kodeksu cywilnego nie wskazują minimalnej wartości wynagrodzenia, jakie należy stosować w przypadku umów-zlecenia. Wartość wynagrodzenia przysługującego osobie wykonującej umowę zlecenie może, ale nie musi być określona w zawartej umowie, gdyż zgodnie z art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego „jeśli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie”. Z umowy-zlecenia może więc wynikać, że zlecenie może być wykonane za wynagrodzeniem bądź nieodpłatnie – co jednoznacznie świadczy o tym, że w przypadku umów-zlecenia, w odróżnieniu od umów o pracę, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1679 z późn. zm.). Ustawa ta ponadto w swej treści mówi o „pracownikach”, a określenia tego nie stosuje się w stosunku do zleceniobiorców.

Przyjmuje się też, że „jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się co do wysokości wynagrodzenia, to zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy” (art. 735 § 2 Kodeksu cywilnego).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi szkół

W czerwcu 2012 r. wypłacono nam jednorazowo wyrównanie płac za lata 2009, 2010. W tych latach nie podwyższano nam płac. Czy to wyrównanie płac należy...

Nieterminowe wypłaty wynagrodzeń, odsetki

Od 4 lat nie otrzymuję systematycznie wypłat, są opóźnione o 5 dni, 15, a nawet 30. Czy mam prawo żądać od pracodawcy karnych odsetek za zwłokę?...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »