Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie, ciąża, poród i zasiłek macierzyński – kiedy przysługuje, a kiedy nie?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-10-31

Mam pytanie dotyczące zasiłku macierzyńskiego w przypadku umowy-zlecenia. Jeśli zleceniobiorczyni urodzi dziecko podczas okresu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy-zlecenia, to czy zachowuje prawo do zasiłku po zakończeniu umowy? Przykładowo umowa jest zawarta do 30 listopada, poród następuje 22 listopada, umowa nie jest zerwana, tylko się kończy z końcem terminu. Czy w takim przypadku uprawo do zasiłku pozostaje? Czy ponadto zleceniobiorczyni może wystąpić o zasiłek macierzyński dwa tygodnie przed przewidywaną datą porodu?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunkiem tego, aby osoba wykonująca zlecenie mogła otrzymać zasiłek macierzyński – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm. – dalej zwanej ustawą zasiłkową) – jest fakt urodzenia dziecka podczas podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby wykonujące zlecenie, które są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie na swój wniosek (art. 11 ust. 2 w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

W przypadku zasiłku macierzyńskiego nie jest wymagany minimalny okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, czyli tzw. okres wyczekiwania.

 Zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, lecz także ubezpieczonej, która:

  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia; lub
  • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Zasiłek macierzyński wypłaca płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, czyli zleceniodawca (jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych), lub ZUS (art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Po ustaniu tytułu ubezpieczenia (w tym przypadku po zakończeniu umowy-zlecenia) wypłatę zasiłku kontynuuje ZUS. Niestety ani ZUS, ani płatnik nie wypłacą świadczenia, jeśli poród nastąpi po zakończeniu umowy-zlecenia, gdyż wraz z końcem umowy ustanie ubezpieczenie chorobowe. Bez znaczenia jest w tym przypadku planowany termin porodu (tak istotny przy umowach zawartych na czas określony), za to wiążący jest termin faktycznego porodu.

Ponieważ zleceniobiorcy nie dotyczą przepisy Kodeksu pracy mówiące o urlopie macierzyńskim (który przysługuje jedynie pracownikom), zleceniobiorca nie może wystąpić o urlop macierzyński na dwa tygodnie przed planowanym porodem (art. 180 § 3 K.p.), a co za tym idzie – nie może przyspieszyć okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. W przypadku zleceniobiorcy w pierwszej kolejności musi dojść do porodu, aby płatnik składek lub ZUS miał podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Ograniczenie zatrudnienia ? dopełnienie terminów

W ubiegłym roku szkolnym zatrudniona przez mianowanie nauczycielka otrzymała ograniczenie do 9/18. W następnym roku w dalszym ciągu nie było dla niej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »