Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa zawierana przez agencję pracy tymczasowej

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-18

Pracuje w firmie, gdzie niektórzy pracownicy mają umowy przez agencje pracy tymczasowej. Osoby, którym kończy się umowa po 2 latach pracy (umowa podpisana przez firmie), nie dostają już umowy na czas nieokreślony, tylko przechodzą na agencję pracy tymczasowej. Umowy są co miesiąc. Pracownik ma wybór: albo podpisuje taką umowę, albo jego praca w tej firmie się kończy. Czy pracodawca może tak zrobić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tak, postępowanie takie jest dozwolone, o ile spełnione są przesłanki wymienione w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1608 z późn. zm.), a o których będzie mowa poniżej.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy „pracodawca nie może być pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy”, co nie oznacza, że pracodawcą użytkownikiem nie może zostać były pracodawca.

Pracodawca użytkownik może zatrudnić pracowników tymczasowych do wykonywania (art. 2 ust. 3 ustawy):

  1. zadań o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym,
  2. prac, których terminowe wykonanie przez etatowych pracowników nie byłoby możliwe,
  3. prac, których wykonywanie normalnie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

„Przy czym jednocześnie pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy”:

  1. szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
  2. na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
  3. na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników” (art. 8 ustawy)

Maksymalny okres zatrudnienia na rzecz jednego pracodawcy użytkownika może wynosić łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, a jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy).

Pracodawca ma prawo po zakończeniu umowy na czas określony nie zatrudniać dalej pracownika w oparciu o umowę o pracę, tylko zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej i zatrudnić tego samego pracownika, tym razem skierowanego przez agencję, jeśli zatrudnienie, oferowane przez pracodawcę użytkownika, jest zgodne z powyższymi warunkami.

Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy tymczasowej jest niejednokrotnie mniej kosztowne niż zatrudnianie pracowników bezpośrednio przez pracodawcę, stąd pracodawcy, u których koszty zatrudnienia są znaczne, mają prawo dążyć do ich ograniczenia, zatrudniając pracowników skierowanych do nich przez agencje pracy tymczasowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Umowa o pracę na zastępstwo

Dwie osoby otrzymały umowę o pracę na zastępstwo za jednego pracownika, który miał pełny etat. Każda z osób, która zastępowała nieobecnego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »