Kategoria: Zawarcie umowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umowa zawierana przez agencję pracy tymczasowej

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-18

Pracuje w firmie, gdzie niektórzy pracownicy mają umowy przez agencje pracy tymczasowej. Osoby, którym kończy się umowa po 2 latach pracy (umowa podpisana przez firmie), nie dostają już umowy na czas nieokreślony, tylko przechodzą na agencję pracy tymczasowej. Umowy są co miesiąc. Pracownik ma wybór: albo podpisuje taką umowę, albo jego praca w tej firmie się kończy. Czy pracodawca może tak zrobić?
Dorota Kriger

Tak, postępowanie takie jest dozwolone, o ile spełnione są przesłanki wymienione w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1608 z późn. zm.), a o których będzie mowa poniżej.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy „pracodawca nie może być pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy”, co nie oznacza, że pracodawcą użytkownikiem nie może zostać były pracodawca.

Pracodawca użytkownik może zatrudnić pracowników tymczasowych do wykonywania (art. 2 ust. 3 ustawy):

  1. zadań o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym,
  2. prac, których terminowe wykonanie przez etatowych pracowników nie byłoby możliwe,
  3. prac, których wykonywanie normalnie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

„Przy czym jednocześnie pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy”:

  1. szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
  2. na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
  3. na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników” (art. 8 ustawy)

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Maksymalny okres zatrudnienia na rzecz jednego pracodawcy użytkownika może wynosić łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, a jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy).

Pracodawca ma prawo po zakończeniu umowy na czas określony nie zatrudniać dalej pracownika w oparciu o umowę o pracę, tylko zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej i zatrudnić tego samego pracownika, tym razem skierowanego przez agencję, jeśli zatrudnienie, oferowane przez pracodawcę użytkownika, jest zgodne z powyższymi warunkami.

Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy tymczasowej jest niejednokrotnie mniej kosztowne niż zatrudnianie pracowników bezpośrednio przez pracodawcę, stąd pracodawcy, u których koszty zatrudnienia są znaczne, mają prawo dążyć do ich ograniczenia, zatrudniając pracowników skierowanych do nich przez agencje pracy tymczasowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę. Pracodawca chce, abym przyszła do pracy w sobotę w związku z przeprowadzką. Jednak pracodawca nie chce zapłacić nadgodzin ani udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę. Jak mam postąpić?

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie. Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie lekarskie. O niemożności przyjścia do pracy poinformowałem zleceniodawcę kilka godzin przed faktem. Zostałem poproszony o przyniesienie zwolnienia, bo inaczej zostanie na mnie nałożona kara pieniężna. Czy to zgodne z prawem, skoro zrezygnowałem ze składek dobrowolnych od tej umowy?

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie przez klinikę. Czy wolno mi było tak postąpić, czy też nie powinnam zatrudniać się na podstawie umowy-zlecenia, a jedynie wystawić rachunek z działalności gospodarczej?

Umowa o pracę na zastępstwo

Dwie osoby otrzymały umowę o pracę na zastępstwo za jednego pracownika, który miał pełny etat. Każda z osób, która zastępowała nieobecnego pracownika miała w umowie pełny etat. Chciałabym wiedzieć jakie prawa pracownika zostały złamane i jakie konsekwencje może ponieść firma?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »