Kategoria: BHP

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o udzielanie świadczeń medycznych

Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 2008-09-26

Znajoma jako pracodawca współpracuje z lekarzami w prywatnej przychodni. Ma z nimi podpisaną umowę o udzielanie świadczeń medycznych. Chciałabym zapytać, czy akta osobowe powinny wyglądać tak jak dla pracownika z umową o pracę na czas nieokreślony? Czy badania lekarskie okresowe i szkolenia BHP obowiązują z tytułu takiego zatrudnienia? Czy przysługuje urlop? Czy karty ewidencji czasu pracy (roczna i miesięczna), a także oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem są wymagane?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Umowa cywilnoprawna nie jest zawierana na podstawie Kodeksu pracy, a zatem nie obowiązują zasady, które ten kodeks wprowadza. Akta osobowe nie muszą więc wyglądać tak, jak przewidują to przepisy prawa pracy (wystarczą podstawowe dane oraz przebieg pracy zawodowej i uprawnienia do wykonywania zawodu).

Nie obowiązują również przepisy dotyczące szkoleń BHP (wyjątek stanowi przepis art. 304 § 1 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy) ani badań lekarskich czy urlopów. Nie jest też konieczne ewidencjonowanie czasu pracy. Regulaminy z kolei obowiązują pracowników, chyba że co innego wynika z treści umowy cywilnoprawnej.

Strony umowy cywilnoprawnej mogą zawrzeć umowę-zlecenie lub umowę o dzieło.

Umowa-zlecenie jest umową starannego działania (liczy się więc sposób wykonywania zlecenia), a umowa o dzieło jest umową rezultatu (liczy się zatem jedynie efekt działań).

Zleceniobiorca nie ma, co prawda, uprawnienia do urlopu, ale może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, jednak tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez zaistniałe okoliczności. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. W razie zawiadomienia przyjmujący zlecenie odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy. Przez umowę-zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 K.c.). Treść i zakres tej umowy regulują przepisy art. 734-751 K.c.

Umowa o dzieło jest uregulowana przez przepisy art. 627-646 K.c. Opisana przez Panią działalność będzie spełniała kryteria umowy-zlecenia. Należy jednak podkreślić, iż sama umowa zawarta między stronami może wprowadzać odmienne regulacje niż przepisy Kodeksu pracy – może np. wprowadzać czas pracy i konieczność jego ewidencji lub uprawnienia do urlopu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z BHP?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »