Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy umowa o świadczenie usług może być uznana za umowę o pracę?

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-01-05

Znajomy pracował w firmie handlowej. Jego praca polegała na sprzedaży produktów hurtowni. Był na własnej działalności gospodarczej i z firmą miał podpisaną umowę o świadczenie usług. Korzystał z samochodu firmy na zasadzie dzierżawy (nie mógł wykorzystywać go do celów prywatnych, mimo że koszty paliwa, tak w zakresie działalności jak i prywatnie, pokrywał z własnej kieszeni). Miał swojego kierownika, wykonywał jego polecenia, miał nawet system GPS. Godziny pracy również były ściśle ustalone i oczywiście cele, od których płacono mu wynagrodzenie (marża itp). Nie mógł w godzinach pracy załatwiać prywatnych spraw. Nie mógł także świadczyć usług innym firmom – nawet niekonkurencyjnym. Dla mnie ma to cechy pracy na pełnym etacie, a zakładanie przez pracowników własnej działalności miało posłużyć tylko ominięciu „zusów”. A oto moje pytania: 1. Umowa została rozwiązana pół roku temu. Czy mój znajomy może złożyć pozew do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy? Czy w ogóle jest taka możliwość, jeśli oficjalnie prowadził działalność gospodarczą? 2. Czy w przypadku umowy o świadczenie usług obowiązuje zakaz konkurencji, zawarty w umowie o świadczenie usług (7-stronicowa umowa – parafka na każdej stronie, w 5. paragrafie tej umowy wpisany zakaz pracy u konkurencji przez 6 miesięcy od ustania umowy)? Wiem, że taki zakaz obowiązuje przy umowie agencyjnej. Natomiast nic takiego nie ma w umowie o świadczenie usług, uregulowanej przepisami o umowie zleceniu, nie mniej jednak taki punkt został przez mojego znajomego podpisany. Zaznaczę przy tym, że firma nie zapłaciła odszkodowania w związku z zakazem pracy u konkurencji. Wiem, że to pytanie dotyczy kodeksu cywilnego, ale może akurat ktoś będzie miał wiedzę na ten temat. Proszę o pomoc i wskazanie konkretnych przepisów, na które znajomy może się powołać.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem lat trzech. (art. 291 par. 1 K.p.). Wobec tego dochodzenie takich roszczeń, w tym także żądanie ustalenia stosunku pracy, jest nadal możliwe.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej formalnie nie jest przeszkodą dla uznania, że faktycznie mieliśmy do czynienia z umową o pracę. Sąd, rozstrzygając spór, będzie bowiem badał więź prawną łączącą prowadzącego działalność gospodarczą z podmiotem, na rzecz którego praca była świadczona.

Jeśli w ramach tej więzi okaże się, że mieliśmy do czynienia ze wszystkimi przesłankami umowy o pracę (art. 22 K.p.) – w tym z podporządkowaniem pracodawcy w procesie pracy – to nie ma przeszkód prawnych dla uznania zawartego kontraktu za umowę o pracę, z dalszymi tego konsekwencjami prawnymi.

Gdyby doszło do takiego ustalenia stosunku pracy, wówczas umowa o zakazie konkurencji byłaby oceniana na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 1011 do 1013 K.p.).

Podmiot żądający ustalenia stosunku pracy i dochodzący w związku z tym roszczeń z tego stosunku prawnego, dochodzi swoich praw przed właściwym sądem pracy ze względu na miejsce, w którym praca była świadczona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prezes a umowa o pracę

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z...

 

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika...

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Przerwa między dwoma umowami o pracę

Przerwa między dwoma umowami o pracę

Właśnie podpisałam czasową umowę o pracę z nowym pracodawcą. Obie strony zakładają wstępnie, że umowa ta zostanie przedłużona. Problem polega...

Nieodpłatna umowa zlecenia

Chcę zatrudnić pracownika „na próbę”. Czy jest możliwość, aby taki pracownik przepracował u mnie miesiąc na nieodpłatnej umowie zlecenia?...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »