Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę na zastępstwo

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-16

Dwie osoby otrzymały umowę o pracę na zastępstwo za jednego pracownika, który miał pełny etat. Każda z osób, która zastępowała nieobecnego pracownika miała w umowie pełny etat. Chciałabym wiedzieć jakie prawa pracownika zostały złamane i jakie konsekwencje może ponieść firma?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Umowa na czas zastępstwa jest szczególną odmianą umowy na czas określony. W konsekwencji stosuje się do niej wprost przepisy regulujące umowę na czas określony w zakresie dopuszczalności rozwiązania oraz formy i treści umowy o pracę. Umowa na czas zastępstwa jest umową celowościową, służy bowiem do zatrudnienia pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zastępowanego. Przez usprawiedliwioną nieobecność w pracy rozumie się w tym przypadku wszystkie okresy zawieszenia obowiązku świadczenia pracy niezawinione przez pracownika. W doktrynie zakwestionowano normatywną kwalifikację tej umowy jako umowy na czas określony z tego powodu, że chwila rozwiązania umowy nie jest związana ze zdarzeniem pewnym i zawsze przepisanym. Okres nieobecności zastępowanego pracownika może się przedłużyć poza pierwotne ustalenia z uwagi na przedłużenie okresu choroby, urlopu wychowawczego, itd. Powstaje wątpliwość, czy w takich sytuacjach umowa na zastępstwo automatycznie zostaje przedłużona, co pozbawia zastępcę pracownika możliwości ustosunkowania się do zmiany warunków pracy, czy też rozwiązuje się według pierwotnych ustaleń. W doktrynie zaprezentowano dwa odmienne stanowiska. Pierwsze – opowiadające się za możliwością „automatycznego” przedłużenia, drugie – podające w wątpliwość takie rozwiązanie.

Z istoty zastępstwa wynika również, że zastępca może wykonywać ten sam rodzaj pracy co zastępowany pracownik. Umowa o pracę na zastępstwo może natomiast określać inny wymiar czasu pracy i inną wysokość wynagrodzenia za pracę niż umowa o pracę pracownika, który zostaje zastąpiony.

Umowa o pracę na zastępstwo, jako forma umowy o pracę, pod względem formalnym mieści się w wymaganiach z art. 29 K.p. Umowa o pracę na zastępstwo powinna określać:

1) strony umowy – czyli pracodawcę i pracownika;

2) rodzaj umowy – czyli wyraźne określenie, że strony zawierają umowę o pracę na zastępstwo oraz wyraźne określenie, który pracownik jest zastępowany;

3) datę zawarcia umowy o pracę oraz odrębnie datę rozpoczęcia pracy – daty te mogą być bowiem różne, tzn. umowa może być zawarta np. 1 września, a praca powinna zacząć się dopiero od dnia 12 września;

4) wysokość wynagrodzenia za pracę wraz z określeniem jego składników;

5) wymiar czasu pracy – pod pojęciem wymiaru czasu pracy należy rozumieć etat lub jego część, także określony godzinowo.

Podsumowując – pracodawca nie naruszył żadnych praw pracowników, gdyż mógł dowolnie rozdzielać między zastępujących pracowników zakres zadań, uznając na przykład, że ich doświadczenie nie pozwoli im wykonywać wszystkich zadań w pojedynkę, nawet w ramach pełnego etatu. Nie znam motywacji pracodawcy, jednak z punktu widzenia prawa nie popełnił żadnego naruszenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa na czas określony – na 2 lata

Mam wątpliwość związaną z liczeniem okresu 24 miesięcy trwania umowy na czas określony. Czy liczy się ją od 22 sierpnia, czyli od dnia wejścia ustawy? Np....

Staż z PUP a nowa praca – zwrot kosztów stażu?

Jestem na stażu od kwietnia i teraz dostałem ofertę pracy u innego pracodawcy na umowę-zlecenie. Jak wyglądają procedury zerwania umowy o staż? Czy grożą mi z...

Przedwstępna umowa o pracę jako gwarancja zatrudnienia w przyszłości

W jaki sposób nowy pracodawca może dać mi gwarancję mającą moc prawną, że będzie na mnie czekał, aż skończy się mój okres wypowiedzenia w starej pracy?...

Umowa zawierana przez agencję pracy tymczasowej

Pracuje w firmie, gdzie niektórzy pracownicy mają umowy przez agencje pracy tymczasowej. Osoby, którym kończy się umowa po 2 latach pracy (umowa podpisana przez...

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę o pracę

Chciałabym zatrudnić obywatela Ukrainy na umowę o pracę. Ten pan posiada kartę pobytu do września tego roku i decyzję wojewody pozwalającą na...

Zatrudnienie w jednym zakładzie na podstawie dwóch umów

Czy w jednym zakładzie pracy mogę być zatrudniony na podstawie dwóch umów? Mam umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i dodatkowo umowę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »