Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę i umowa o odpowiedzialności materialnej

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-15

W umowie na zastępstwo mam określony 3-dniowy okres wypowiedzenia. Podpisałem także umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i w tej umowie jest napisane, że przysługuje mi 14-dniowy okres wypowiedzenia od tej umowy. Jednocześnie zawarty jest punkt: „Umowa jest związana ściśle ze stosunkiem pracy i wygasa z chwila jego rozwiązania”. Z jakim więc okresem sporządzić wypowiedzenie? Co zrobić, jeśli pracodawca nie zechce podpisać wypowiedzenia? Czy ono zaczyna obowiązywać od momentu, kiedy się je przedstawia osobie reprezentującej pracodawcę?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 331) okres wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynosi 3 dni robocze. Okres ten nie może być dowolnie wydłużany, nawet jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie.

Zgodnie z zacytowanym fragmentem umowy („Umowa jest związana ściśle ze stosunkiem pracy i wygasa z chwila jego rozwiązania”) umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie nie może funkcjonować samodzielnie. Mimo że wskazano w niej 14-dniowy okres wypowiedzenia, to jednak w razie rozwiązania umowy o pracę umowa o odpowiedzialności materialnej rozwiąże się w tym samym czasie, co umowa o pracę (czyli w przypadku umowy na zastępstwo – po upływie 3 dni roboczych).

Jeśli zaś pracownik chce rozwiązać tylko umowę o odpowiedzialności materialnej, to obowiązuje go 14-dniowy termin. Niezbędne do rozwiązania umowy o odpowiedzialności materialnej będzie także przeprowadzenie przed upływem przedmiotowych 14 dni inwentaryzacji powierzonego mienia.

Odpowiadając na pozostałe pytania:

  • Wypowiedzenie jest czynnością jednostronną i nie wymaga zgody drugiej strony. Podpis na wypowiedzeniu jest niezbędny jedynie w celach dowodowych (w razie sporu przed sądem). Jeżeli nie jest możliwe przedłożenie oświadczenia bezpośrednio pracodawcy, należy oświadczenie woli złożyć na dziennik korespondencji lub przesłać pocztą poleconą.
  • Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w momencie, w którym pracodawca ma możliwość zapoznać się z treścią oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Jeśli pismo zostanie przedstawione osobie reprezentującej pracodawcę, należy upewnić się, że osoba ta jest uprawniona do odbierania tego typu oświadczeń oraz potwierdzania ich odbioru w imieniu pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14...

 

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Opłacanie składek ZUS za pracownika po terminie

Pracownik na piśmie złożył rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenie. Jako przyczynę rozwiązania umowy podał ciężkie naruszenie...

 

Brak zgody pracodawcy na krótszy okres wypowiedzenia umowy o pracę

Pracuję w obecnej firmie dwa lata. Posiadam umowę na czas nieokreślony, ale z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Ostatnio złożyłem wypowiedzenie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »