Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umowa na czas zastępstwa a jej wypowiedzenie

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-04

Jestem zatrudniony na czas określony do czasu powrotu pracwnika, który przebywa na zwolnieniu chorobowym. Pracuję już ponad 6 miesięcy. Czy pracodawca może mnie zwolnić bez wypowiedzenia w związku z powrotem pracownika etatowego do pracy? Czy należy mi się odszkodowanie?
Dorota Kriger

Pracownik zatrudniony za pracownika, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest zatrudniony na podstawie umowy na czas zastępstwa.

Umowa o pracę pracownika, który jest zatrudniony w celu zastąpienia innego pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności, rozwiązuje się samoistnie w momencie powrotu do pracy osoby zastępowanej. Wynika to z charakteru tej umowy, która jest odmianą umowy na czas określony i obejmuje okres nieobecności zastępowanego pracownika (art. 25 § 1 Kodeksu pracy).

Umowę taką można także rozwiązać przed zakończeniem okresu jej trwania:

  • przez zawarcie porozumienia stron,
  • w drodze wypowiedzenia – przez jedną ze stron umowy – zgodnie z art. 331 Kodeksu pracy – okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa wynosi 3 dni robocze,
  • bez zastosowania wypowiedzenia – pracodawca może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę z winy pracownika (art. 52 K.p.) lub z przyczyn niezawinionych przez pracownika (art. 53 K.p.), w sytuacji zaś, gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, to także pracownik może rozwiązać umowę natychmiast (art. 55 § 1 K.p.).

Bez znaczenia jest okres trwania takiej umowy. Co prawda, w umowie powinno się sprecyzować dokładnie datę obowiązywania stosunku pracy oraz wyraźnie wskazać, że zawiera się ją w celu zastąpienia nieobecnego pracownika, jednak czas trwania takiej umowy nie ma wpływu na okres wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że nie ma tutaj zastosowania prawnego art. 251 K.p. i trzecia umowa na zastępstwo nie przekształca się z mocy prawa w umowę bezterminową.

W związku z powyższym, jeśli wraca pracownik, którego Pan zastępował, pracodawca nie musi przedstawić Panu wypowiedzenia. Umowa rozwiąże się w momencie powrotu do pracy zastępowanego pracownika. Odszkodowanie także się nie należy w takiej sytuacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Skrócony okres wypowiedzenia

Dostałem 3-miesięczne wypowiedzenie ze skróconym okresem wypowiedzenia do jednego miesiąca. Czy zakład pracy ma prawo nie dopuścić mnie do pracy w drugim i trzecim miesiącu wypowiedzenia?

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze stanowiska osoby, którym zapłaci mniej za tę samą pracę. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Czy możemy domagać się 2-miesięcznej odprawy (pracowałyśmy ponad 2 lata)?

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były pracodawca pozwał mnie o zwrot odprawy. Rozprawa odbyła się bez mojego udziału, ponieważ nie dotarła do mnie korespondencja. Sędzia zasądził zwrot odprawy plus odsetki i zwrot kosztów adwokata byłego pracodawcy. Czy mam podstawy do apelacji?

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca wciąż chce, bym natychmiast zakończył umowę za porozumieniem stron. Twierdzi, że nie muszę przychodzić do pracy, ale nie chce wydać mi dokumentu w tej sprawie. Jak się zachować?

Sytuacja pracownicy po urlopie macierzyńskim wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Pracuję w aptece jako kierownik, mam umowę na czas nieokreślony; urodziłam dziecko i przebywałam na urlopie macierzyńskim, a od tygodnia mam opiekę na dziecko. Mój pracodawca zawiesza działalność i apteka przechodzi na innego pracodawcę. Byłam na rozmowie z dyrektorem reprezentującym nowego właściciela, oświadczył mi, że kierowniczka, która była na zastępstwie za mnie, przejmuje moje obowiązki, a mnie może zaproponować pracę w innej aptece za mniejsze pieniądze. Czy to jest zgodne z prawem? Czy można w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę pozbawić pracownika po urlopie macierzyńskim miejsca pracy? I jeszcze pytanie odnośnie urlopu: Mam 20 dni urlopu do wykorzystania z ubiegłego roku i zaczął się nowy rok? Ów dyrektor twierdzi, że za nowy rok należy mi się tylko odpowiednio za styczeń i luty.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »