Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa do 31 grudnia a limit umów na czas określony po 1 stycznia 2012 r.

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-12-07

Pracownik ma umowę o pracę od 01.10.2011 do 31.12.2011. Ile jeszcze umów na czas określony będzie mógł z nim podpisać pracodawca po zakończeniu tej umowy? Jedną czy dwie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009 r. Nr 125, poz. 1035 z późn. zm.), zwanej ustawą antykryzysową, dotyczące umów zawieranych na czas określony obowiązują tylko do dnia 31.12.2011 roku. Wynika tak z art. 34 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2012 roku ponownie należy stosować art. 251 K.p., który mówi o limicie dwóch umów na czas określony. Potwierdza to art. 34 ust. 2 ustawy antykryzysowej, zgodnie z którym do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu 1 stycznia 2012 r. stosuje się art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Umowa o pracę zawarta na czas określony, która zakończy się w dniu 31.12.2011 roku, nie będzie więc wliczana do limitu umów terminowych, w związku z czym, jeśli strony będą zainteresowane dalszą współpracą, mogą ponownie, np. od 1 stycznia 2012 r., zawrzeć umowę na czas określony. Po jej upływie – i w przypadku braku zmian w przepisach prawnych w tym zakresie – strony będą mogły zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony, bez ponoszenia ryzyka, że zawarcie takiej umowy będzie równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy umowa na czas określony została zawarta przed 1 stycznia 2012 r. i w tym dniu trwa. Każda umowa zawarta na czas określony, trwająca w dniu 1 stycznia 2012 r., będzie traktowana jako pierwsza umowa zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. Po upływie czasu jej trwania pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem jeszcze tylko jedną umowę na czas określony (o ile przepisy dotyczące umów „terminowych” ponownie nie ulegną zmianie).

Reasumując, w przypadku firmy, o której mowa w pytaniu, pracodawca będzie mógł zaproponować temu pracownikowi jeszcze dwie umowy na czas określony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie...

Aneksy do umowy zlecenie

Ponad rok temu podpisałam umowę zlecenie. Kilka miesięcy później dostałam pierwszy aneks do umowy, następnie kolejny. Jestem załamana, jak długo można...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »