Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa do 31 grudnia a limit umów na czas określony po 1 stycznia 2012 r.

• Autor: Dorota Kriger

Pracownik ma umowę o pracę od 01.10.2011 do 31.12.2011. Ile jeszcze umów na czas określony będzie mógł z nim podpisać pracodawca po zakończeniu tej umowy? Jedną czy dwie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Umowa do 31 grudnia a limit umów na czas określony po 1 stycznia 2012 r.

Do kiedy obowiązuje ustawa antykryzysowa dotycząca umów zawieranych na czas określony?

Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009 r. Nr 125, poz. 1035 z późn. zm.), zwanej ustawą antykryzysową, dotyczące umów zawieranych na czas określony obowiązują tylko do dnia 31.12.2011 roku. Wynika tak z art. 34 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2012 roku ponownie należy stosować art. 251 K.p., który mówi o limicie dwóch umów na czas określony. Potwierdza to art. 34 ust. 2 ustawy antykryzysowej, zgodnie z którym do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu 1 stycznia 2012 r. stosuje się art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Limit umów na czas określony

Umowa o pracę zawarta na czas określony, która zakończy się w dniu 31.12.2011 roku, nie będzie więc wliczana do limitu umów terminowych, w związku z czym, jeśli strony będą zainteresowane dalszą współpracą, mogą ponownie, np. od 1 stycznia 2012 r., zawrzeć umowę na czas określony. Po jej upływie – i w przypadku braku zmian w przepisach prawnych w tym zakresie – strony będą mogły zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony, bez ponoszenia ryzyka, że zawarcie takiej umowy będzie równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy umowa na czas określony została zawarta przed 1 stycznia 2012 r. i w tym dniu trwa. Każda umowa zawarta na czas określony, trwająca w dniu 1 stycznia 2012 r., będzie traktowana jako pierwsza umowa zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. Po upływie czasu jej trwania pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem jeszcze tylko jedną umowę na czas określony (o ile przepisy dotyczące umów „terminowych” ponownie nie ulegną zmianie).

Reasumując, w przypadku firmy, o której mowa w pytaniu, pracodawca będzie mógł zaproponować temu pracownikowi jeszcze dwie umowy na czas określony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info