Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa o pracę do dnia porodu - zasiłek i urlop macieżyński

• Autor: Dorota Kriger

Mam umowę o pracę do dnia porodu. W jakim terminie i jakie dokumenty muszę dostarczyć do pracodawcy, a jakie do ZUS-u? Przez jaki okres będę miała wypłacany zasiłek? Czy będę mogła przebywać na urlopie macierzyńskim przez rok?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Umowa o pracę do dnia porodu - zasiłek i urlop macieżyński

Co zrobić aby otrzymać zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka - jakie dokumenty i gdzie należy dostarczyć?

Bezpośrednio po porodzie należy dostarczyć do pracodawcy zaświadczenie o odbytym porodzie lub (jeśli już został wystawiony) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – to dokumenty niezbędne, aby pracodawca mógł prawidłowo ustalić termin rozwiązania umowy o pracę. W związku z odbytym porodem pracodawca wystawia świadectwo pracy za cały okres zatrudnienia do dnia porodu oraz zaświadczenie na druku ZUS Z-3.

Ponadto, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 742 z późn. zm.), osoba ubezpieczona ubiegająca się o zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę w sytuacji, gdy umowa była przedłużona do dnia porodu, dostarcza do ZUS-u za pośrednictwem pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka, a także świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy (§ 12 i 15 ww. rozporządzenia).

Jak długo czeka się na decyzję ZUS-u o przyznaniu macierzyńskiego?

Generalnie kompletowanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem pracodawcy – ma on w takim przypadku obowiązek niezwłocznego przekazania wszystkich dokumentów do ZUS-u (wraz z zaświadczeniem ZUS Z-3), ale ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na decyzję ZUS-u, który ma 30 dni na wypłatę zasiłku od dnia dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku (art. 64 ustawy zasiłkowej), osoba uprawniona może zrobić to samodzielnie. W tym celu należy odebrać odpowiednie dokumenty od pracodawcy i bez zbędnej zwłoki dostarczyć do ZUS-u komplet dokumentów.

Odnośnie pytania o dłuższy zasiłek macierzyński – ponieważ nadal trwa proces legislacyjny ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (czyli ustawy zasiłkowej), to nie jest możliwe udzielenie wiążącej odpowiedzi. Projektowana ustawa nie wprowadza co prawda zmian w zakresie art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej, jednak zanim nie zakończą się prace nad tą ustawą oraz innymi przepisami dotyczącymi urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i zasiłków wypłacanych w związku z tymi urlopami, nie można jednoznacznie stwierdzić, jak długo będzie miała Pani wypłacany zasiłek.

Projektowane zmiany mają dotyczyć osób, które urodzą po dniu 17 marca 2013 r., ale zakres tych zmian w okresie przejściowym w przypadku osób, które miały umowę przedłużoną do dnia porodu, nie jest jeszcze znany. Można przypuszczać, że będzie mogła Pani skorzystać z dłuższego okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jednak pewność w tym względzie uzyska Pani dopiero po zakończeniu prac nad ustawą.

*Stan prawny z dnia 03.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info