Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę bez klauzuli wypowiedzenia

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-01

Kilka miesięcy temu podpisałem umowę o pracę na czas określony. Niestety nie przewidziałem, że powinna zawierać klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia. Firma zatrudnia na takim samym stanowisku kilkadziesiąt osób z czego część na czas określony. W przeciwieństwie do mojej ich umowy zawierają taką klauzulę. Czy jeśli chciałbym rozwiązać umowę fakt ten można potraktować jako nierówne traktowanie przez pracodawcę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy.

Z treści Pana pytania wynika, że świadczy Pan pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa zawarta została, jak mniemam na okres dłuższy aniżeli 6 miesięcy. Umowa nie przewiduje jednak klauzuli umożliwiającej jej rozwiązanie. Pozostali Pana koledzy z pracy, pracujący na tym samym stanowisku mają w umowie taką klauzulę. Zastanawia się Pan, czy nie dochodzi do naruszania zasady niedyskryminacji pracownika?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Innymi słowy umowa na czas określony, dłuższy aniżeli 6 miesięcy może, ale nie musi zawierać klauzuli o 2-tygodniowym wypowiedzeniu.

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie nie można w sposób skuteczny wywodzić, że pracodawca Pana dyskryminuje, albowiem nie wie Pan, czy klauzula w umowach o pracę Pana kolegów nie została wpisana do tychże umów na ich prośbę. Klauzula jest fakultatywna. Sam zresztą przyznaje Pan, że zapomniał o konieczności wpisania klauzuli. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w treści umowy taka klauzula się znalazła, np. na podstawie aneksu lub porozumienia stron.

Nie widzę jednak podstaw do postawienia zarzuty dyskryminacji, albowiem strony stosunku pracy swobodnie kształtują zakres wzajemnych praw i obowiązków i trudno tu mówić o dyskryminacji, w szczególności jeżeli sam ustawodawca daje w tym zakresie fakultatywność.

Powyższe jednak winno być oceniane z punktu widzenia także długości umowy o pracę. Jak podkreśla się w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt I PK 398/13, „osoba wykonująca pracę na podstawie 7-letniej umowy terminowej nie może być gorzej traktowana niż zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony”. Zachodzi zatem pytanie na jaki okres umowa została zawarta?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

porady prawnicze eporady24.pl

prawo spadkowe spadek.info

prawo budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika online odpowiedziprawne.pl

porady mieszkaniowe online prawo-mieszkaniowe.info

podział majątku rozwodowy.pl

poduszki dekoracyjne