Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ukończone szkoły a wymiar urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-03-27

Moja żona ukończyła 3-letnie liceum, a następnie podjęła pracę (wrzesień 2008 r.). Żona pracowała i jednocześnie uczyła się w policealnym studium zawodowym (2009-2011). Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia szkoły określoną ilość lat. Czy w przypadku mojej żony będą to 4 lata? Czy może 6 lat?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), wyliczając wymiar urlopu należnego pracownikowi, należy stosować określone w tym przepisie okresy nauki. W wymiarze urlopu, oprócz lat pracy faktycznie przepracowanych, uwzględnia się szkoły, które zostały ukończone przez pracownika.

„Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

5) szkoły policealnej – 6 lat,

6) szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu”.

Zgodnie z powyższym z tytułu ukończonej przez Pana żonę nauki można wliczyć maksymalnie 6 lat do stażu pracy. Ponieważ nauka trwała w tym samym czasie, co praca, należy dokonać wyboru, które okresy są dla żony korzystniejsze – wynika tak z art. 155 § 2 K.p., który stanowi: „Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika”.

W przypadku Pana żony można porównać obie sytuacje w następujący sposób:

  • liceum – 4 lata plus ok. 4,5 roku pracy, co daje ok. 8,5 roku stażu do wymiaru urlopu,
  • szkoła policealna – 6 lat plus 2 lata i 9 miesięcy pracy (przyjmując, że nauka w szkole policealnej została zakończona w czerwcu 2011 r., a rozpoczęta była we wrześniu 2009 r.), czyli staż razem: 8 lat i 3/4 roku.

Należy więc stwierdzić, że korzystniejsze będzie dla pracownika w tej sytuacji uwzględnienie ostatniej ukończonej szkoły, a nie samych lat pracy po zakończeniu liceum, jeśli przyjęte założenia są prawidłowe. Różnica jest niewielka w sumie okresów, ale może być decydująca, gdy np. pełne 10 lat stażu przypadnie pod koniec roku.

Z tego też względu przy wyliczaniu urlopu Pana żona może zadecydować, iż korzystniej dla niej byłoby, gdyby uwzględniono w jej wymiarze urlopu szkołę policealną, za którą pracodawca powinien liczyć 6 lat do stażu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00 . Na jaki...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim

Aktualnie przebywam na urlopie rodzicielskim, potem chciałabym wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy i dopiero potem wrócić do pracy. Czy mogę liczyć...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »