Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Układ zbiorowy pracy i przejęcie pracowników

• Autor: Adam Dąbrowski

Organ założycielski postanowił wyodrębnić ze struktury podległego sobie podmiotu - samodzielną jednostkę organizacyjną. Generalnie pracownicy związani z wykonywaniem pracy (stale i od dłuższego czasu) na terenie tej jednostki mają przejść do nowo powstałego zakładu pracy na zasadzie przejęcia. W tej sytuacji interesujący wydaje się być status kilku pracowników, którzy co do miejsca wykonywania pracy spełniają warunki co do przejęcia lecz ze względów na przedmiot wykonywanej pracy nie jest to oczywiste. Przedmiot pracy dla którego są zatrudnieni zostanie przekazany jako "depozyt" do nowego pracodawcy na czas określony. Jeżeli depozyt powróci do właściciela czyli do obecnego pracodawcy to w zasadzie nie ma sensu dalszego zatrudniania nin. pracowników przez nowy zakład pracy. Stąd moje pytanie czy pracowników tych należy przekazać czy istnieje inne rozwiązanie, np. "depozytu" pracowników np. w ramach urlopu bezpłatnego w celu pracy u innego pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Układ zbiorowy pracy i przejęcie pracowników

Przekazanie pracowników do nowego pracodawcy

Kwestia przekazania pracowników do nowego pracodawcy zależy od uzgodnień pomiędzy nowym a dotychczasowym pracodawcą.

Zakładając, że pracownicy, choćby czasowo są niezbędni nowemu pracodawcy, to nie ma innego wyjścia jak tylko przekazanie w trybie art. 231K.p.

Konsekwencje czasowego wykonywania określonych prac będą obciążać w tym przypadku pracodawcę przejmującego.

Oznacza to, że po skończeniu określonych prac będzie on musiał dokonać wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Możliwość zastosowania art. 1741K.p. zależy od uprzedniego wniosku pisemnego każdego zainteresowanego pracownika i w opisanych w pytaniu warunkach nie jest oczywiście wykluczona.

Z punktu widzenia interesów pracownika i pracodawcy taka formuła postępowania może być najbardziej korzystna ale jej zastosowanie zależy od tych pracowników.

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę a wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z art. 2418K.p. w okresie roku od dnia przejścia zakładu pracy (lub jego części) na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Postanowienia układu zbiorowego pracy stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę.

Pracodawca może stosować do przejętych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu.

Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu, wynikające z tego układu warunki umów o pracę stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje sie do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków.

Oznacza to, że po upływie roku od przejęcia zakładu pracy albo jego części, pracodawca może dopiero dokonać wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z wiążącego układu zbiorowego.

Warunki te przestają strony wiązać po upływie właściwego okresu wypowiedzenia zmieniającego przysługującego danemu pracownikowi.

Należy przy tym dodać, że w tym przypadku nie obowiązują żadne zakazy dokonywania wypowiedzenia zmieniającego, co oznacza że wypowiedzenie zmieniające może otrzymać np. objęty szczególną ochroną stosunku pracy działacz związkowy (zgodnie z art. 2418 par. 2 zdanie 2 w związku z art. 24113par. 2 zdanie 2 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info